Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2019 08:16 WRM.RSiIM.6733.22.2019 OBWIESZCZENIE pn.: Rozbudowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Będzinie, ul. Odrodzenia 36, na działce nr ew. 760 k.m. 2 obręb Łagisza przy ul. Odrodzenia w Będzinie
24.10.2019 11:03 WRM.RSiIM.6733.25.2019 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci gazowej n/c, przewidziana do realizacji na części działki nr 1/1 i nr 72 k.m. 16 oraz na działce nr 73 k.m. 16 obręb Będzin, przy Alei Hugona Kołłątaja i ulicy Stawowej w Będzinie
22.10.2019 11:35 WRM.RSiIM.6733.23.2019 OBWIESZCZENIE pn: budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotami brzegowymi nr 1 i 2 do rzeki Brynica, przewidziana do realizacji na działkach nr 133/5, 133/1, 133/3, 133/4, 132/1, 132/2, 56/2 k.m. 20 obręb Czeladź przy ulicy Kilińskiego i ulicy Bytomskiej w Czeladzi. Inwestor: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, ul. Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladź
16.10.2019 11:36 WRM.RSiIM.6733.21.2019 OBWIESZCZENIE Rozbudowa sieci gazowej n/c do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Będzinie, ul. Królowej Jadwigi, przewidziana do realizacji na terenie działek nr ew. 6732/15, 5580/5, 5581/3, 5581/4 k.m. 18 obręb Grodziec przy ul. Królowej Jadwigi w Będzinie
16.10.2019 11:34 WRM.RSiIM.6733.20.2019 OBWIESZCZENIE Budowa sieci wod-kan wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej na działkach nr ew. 6741/12, 6732/12 oraz do niezabudowanych działek nr 6732/10, 6732/11, 6732/17 i 6732/18 przy ul. Królowej Jadwigi w Będzinie, przewidziana do realizacji na działach nr ew. 6732/8, 6732/2, 6732/10, 6732/11, 6732/12, 6732/15, 6732/17, 6732/18 k.m. 18 obręb Grodziec przy ul. Królowej Jadwigi w Będzinie
10.10.2019 07:48 WRM.RSiIM.6733.19.2019 OBWIESZCZENIE Budowa linii kablowej średniego, niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego, wymiana dwóch słupów energetycznych linii napowietrznej niskiego napięcia w ramach pn. „Budowa stacji transformatorowej, kontenerowej, SN/nN wraz z powiązaniem po stronie średniego i niskiego napięcia”, na działkach nr ew. 161, 272, 187, 24/5, 6681/43 k.m. 3 obręb Grodziec przy ul. Kijowskiej w Będzinie
03.10.2019 10:24 WRM.RSiIM.6733.24.2019 Obwieszczenie pn: budowa odcinka sieci wodociągowej PE DN 90 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr 6799/3, przewidziana do realizacji na części działki nr 2445/3 i nr 6670/1 oraz na działce nr 6799/3 k.m. 8 obręb Grodziec przy ulicy Mickiewicza w Będzinie
03.10.2019 09:32 WRM.RSiIM.6733.22.2019 Obwieszczenie pn: rozbudowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidziana do realizacji na działce nr 760 k.m. 2 obręb Łagisza przy ul. Odrodzenia w Będzinie
03.10.2019 09:04 WRM.RSiIM.6733.23.2019 Obwieszczenie budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotami brzegowymi nr 1 i 2 do rzeki Brynica, przewidziana do realizacji na działkach nr 133/5, 133/1, 133/3, 133/4, 132/1, 132/2, 56/2 k.m. 20 obręb Czeladź przy ulicy Kilińskiego i ulicy Bytomskiej w Czeladzi
06.09.2019 11:21 WRM.RSiIM.6733.21.2019 rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidziana do realizacji na działkach nr 6732/15, 5580/5, 5581/3, 5581/4 k.m. 18 obręb Grodziec przy ul. Królowej Jadwigi w Będzinie
05.09.2019 09:10 WRM.RSiIM.6733.20.2019 OBWIESZCZENIE budowa sieci wod-kan wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej oraz do niezabudownych działek, przewidziana do realizacji na działkach o nr 6732/8, 6732/2, 6732/10, 6732/11, 6732/12, 6732/15, 6732/17, 6732/18 k.m. 18 obręb Grodziec przy ul. Królowej Jadwigi w Będzinie

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna