Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.03.2011 08:57 WGKiM. 7031.8.1.2011 Wydanie decyzji zmieniającej na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla PTHU "Interpromex" Sp. z o.o. z siedzibą: 42-500 Będzin, ul. Paryska 11
25.03.2011 08:52 WGKiM.6230.3.2011 Wniosek o wydanie opinii w zakresie zatwierdzenia Programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firmy „St1 Polska” Sp. z o.o. z siedzibą : 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 15
17.03.2011 13:23 WGKiM.6233.1.2011 Wniosek o wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla Apteki „Pharmakon” Halina Kasprzyk
17.03.2011 13:20 WGKiM.6234.3.2011 Wniosek o wydanie opinii w zakresie zmiany decyzji Starosty Będzińskiego na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne na terenie miasta Będzina przy ul. Bory dla KREISEL Technika Budowlana
11.03.2011 13:59 WGKiM.6230.2.2011 Wniosek o wydanie opinii w zakresie zatwierdzenia Programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla NZOZ MEDYK Edyta Nurczyńska z siedzibą : 42-500 Będzin, ul. 1 Maja 1
09.03.2011 14:04 WGKiM.6234.2.2011 Wniosek o wydanie opinii w zakresie zmiany decyzji Starosty Będzińskiego na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne na terenie miasta Będzina przy ul.Zagórskiej 51 dla Firmy Handlowej KRIST-MAR Sp.J.
09.03.2011 14:00 WGKiM.6234.1.2011 Wniosek o wydanie opinii w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na terenie miasta Będzina przy ul. Świerczewskiego 15 dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „UTEX” Sp. z o.o.
03.03.2011 10:22 WGKiM.6230.1.2011 Wniosek o wydanie opinii w zakresie zatwierdzenia Programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Centrum Stomatologiczno-Medycznego S.C.