Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.03.2021 15:28 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego położonej w Będzinie rejonie ul. Podłosie
24.02.2021 13:15 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Będzinie przy ul. Piastowskiej oznaczonej nr ewid. 5749/27 obręb Grodziec o pow. 613 m². Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych numerami 5749/25 i 5773/19 obręb Grodziec
24.02.2021 13:11 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Cieszkowskiego, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowę usługową
24.02.2021 13:04 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste do dnia 06.11.2101r. działek położonych w Będzinie w rejonie ul. Akacjowej z przeznaczeniem pod zabudowę garażami murowanymi wraz z wewnętrzną drogą dojazdową
24.02.2021 12:56 Wykaz nieruchomości stanowiących własności Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego w Będzinie przy ul. Strzyżowickiej
27.01.2021 14:26 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Będzinie przy ul. Odkrywkowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3837/1
27.01.2021 14:21 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Będzinie przy ul. Odkrywkowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3837/9
27.01.2021 14:17 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Będzinie przy ul. Paryskiej
30.12.2020 15:12 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego położonej w Będzinie przy przy ul. Orkana
30.12.2020 15:10 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego położonej w Będzinie przy przy ul. Piastowskiej
30.12.2020 15:07 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego położonej w Będzinie przy ul. Krętej

1 2 następna