Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2021 15:19 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, o pow. 1 ha 3042 m, położonej w Będzinie przy ul. Strzyżowickiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 21/2 obręb Grodziec.
06.05.2021 15:13 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, o pow. łącznej 7660 m² m², przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, położonej w Będzinie pomiędzy ulicami Rzeszowską i Wolności, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 2/22, 2/20, 6/3 i 7/1 karta mapy 2 obręb Będzin
06.05.2021 15:09 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Gzichowskiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 38/4 o pow. 2757 m² karta mapy 4 obręb Będzin
06.05.2021 15:05 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, o pow. łącznej 1953 m², przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Będzinie przy ul. Piłsudskiego, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 249/45 i 249/51 karta mapy 31 obręb Będzin.
01.04.2021 11:16 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Odkrywkowej
22.03.2021 16:09 Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Będzinie pomiędzy ulicami Rzeszowska i Wolności
22.03.2021 16:07 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Będzinie przy ul Rzemieślniczej
22.03.2021 16:03 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin przeznaczony do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Gzichowskiej
16.03.2021 15:20 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Będzinie przy ul. Piłsudskiego
24.02.2021 12:56 Wykaz nieruchomości stanowiących własności Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego w Będzinie przy ul. Strzyżowickiej
27.01.2021 14:26 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Będzinie przy ul. Odkrywkowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3837/1

1 2 następna