Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.07.2021 13:52 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Będzinie przy ul. Piastowskiej oznaczonej nr ewid. 5749/27 obręb Grodziec o pow. 613 m². Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych numerami 5749/25 i 5773/19 obręb Grodziec
12.07.2021 16:26 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Wolności, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 6418/3 obręb Grodziec o pow. 211 m².
17.06.2021 09:31 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Odkrywkowej
17.06.2021 09:28 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 36/1 karta mapy 17 obręb Będzin o pow. 4013 m², położonej w Będzinie przy ul. Paryskiej.
14.05.2021 12:29 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Będzinie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży
22.03.2021 16:09 Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Będzinie pomiędzy ulicami Rzeszowska i Wolności
22.03.2021 16:07 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Będzinie przy ul Rzemieślniczej
22.03.2021 16:03 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin przeznaczony do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Gzichowskiej
16.03.2021 15:20 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Będzinie przy ul. Piłsudskiego
24.02.2021 12:56 Wykaz nieruchomości stanowiących własności Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego w Będzinie przy ul. Strzyżowickiej
27.01.2021 14:26 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Będzinie przy ul. Odkrywkowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3837/1

1 2 następna