Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2020 12:59 BZP.271.7.2020 SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
21.11.2016 16:20 MZ.347441.2016 Ogłoszenie o zamówieniu usługi:Ochrona fizyczna mienia i osób w Muzeum Zagłębia w Będzinie.
14.08.2015 12:04 WGMiK.271.12.2015 Zapytanie ofertowe na usługę "Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektowanego poszerzenia istniejącego cmentarza komunalnego w Będzinie."
25.03.2011 15:30 BZP. 271.19.2011 Zapytanie ofertowe na realizację usługi „Rozruch, bieżąca eksploatacja i przygotowanie do sezonu zimowego fontann: F1– przy Placu Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej i F2 przy ul. Małachowskiego w Będzinie
20.05.2009 15:17 Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 11 w Będzinie - kolejny etap
30.04.2009 08:20 PM Nr 15 Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim Nr 15
08.04.2009 15:00 Ogłoszenie o zamówieniu - wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 11 w Będzinie
04.12.2008 20:38 ZP 04/PN/2008 Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu oferty - nabiał
05.11.2008 13:41 ZP. 34121-23/08 Unieważnie postępowania: Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w Będzinie
30.10.2008 14:37 ZP. 34121-2008 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery:Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie
28.10.2008 09:17 ZP. 34126-13/08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wycena lokali mieszkalnych wraz z piwnicami lokatorskimi i pomieszczeniami przynależnymi do lokali będących własnością Gminy Będzin

1 2 3 4 5 6 następna