Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2008 08:47 ZP. 34121-25/08 Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty: Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Będzinie
10.10.2008 13:34 ZP.34101-9/08 Zaproszenie do składania ofert: „Renowacja zegara na wieży budynku PKP Będzin Miasto przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Będzinie”
10.10.2008 12:13 ZP. 34121-23/08 Ogłoszenie o zamówieniu: „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w Będzinie – w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego”
08.10.2008 08:26 ZP. 34121-25/08 Ogłoszenie o zamówieniu : „Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Będzinie
03.10.2008 13:28 ZP. 34126-12/08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup sprzętu komputerowego
01.10.2008 11:32 ZP. 34111-14/08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa ul. Zielonej w ramach zadania : Remonty kapitalne dróg w Będzinie - chodnik w ul. Zielonej
01.10.2008 10:26 ZP. 34121-20/08 Ogłoszenie o zamówieniu :Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie na działce nr 27 przy ul. Małachowskiego
30.09.2008 07:55 ZP.34111-12/08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery:Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie- etap V
30.09.2008 07:54 ZP. 34115-5/08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 - I etap- wymiana stolarki okiennej w ilości 24 okien – roboty dodatkowe”
29.09.2008 12:43 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zamówienia "Remont pomieszczenia natrysków przy sali gimnastycznej oraz części korytarza"
29.09.2008 09:25 ZP. 34121-21/08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna