Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.08.2008 14:12 ZP. 34115-4/08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej na os. Zielona w ramach kontraktu 01
21.08.2008 13:30 ZP. 34121-18/08 Ogłoszenie o zamówieniu : „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek
21.08.2008 13:25 ZP. 34121-17/08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery:Dowóz dzieci do Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Będzinie przy ul. Jedności 38 z ulicy Rzecznej przez ul. Odkrywkową oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych
21.08.2008 11:43 ZP.3413-2/08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Wymiana stolarki okiennej, zewnętrznego okratowania okien sali gimnastycznej, założenia siatek wewnętrznych na okna w sali gimnastycznej"
20.08.2008 10:30 ZP. 34121-16/08 Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty:Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie oraz rewaloryzacja zabytkowego Parku
18.08.2008 14:31 ZP.34111-15/08 OGłOSZENIE O ZAMóWIENIU: „Odbudowa zjazdów w ul. Wspólnej w ramach zadania : Remonty kapitalne
14.08.2008 11:01 ZP.34111-14/08 OGłOSZENIE O ZAMóWIENIU: „Przebudowa ul. Zielonej w ramach zadania : Remonty kapitalne dróg w Będzinie
14.08.2008 08:50 ZP.34111-13/08 OGłOSZENIE O ZAMóWIENIU: „Remont kapitalny ciągu pieszego w pasie drogowym łączącym ul. Plebańską z Aleją Kołłątaja w Będzinie
28.07.2008 09:50 ZP.34101-8/08 Projekt budowy chodników i oświetlenia ulicznego ulic: Sierż. Załogi, Lipowej, Dębowej, Olszynowej, Brzozowej i Jesionowej” w ramach zadania: „Wykonanie dróg na Osiedlu Górki Małobądzkie"
25.07.2008 09:56 SP6.3413-2/08 Wymiana stolarki okiennej, zewnętrznego okratowania okien sali gimnastycznej, założenia siatek wewnętrznych na okna w sali gimnastycznej, w Szkole Podstawowej nr 6 w Będzinie
24.07.2008 09:32 ZP. 34101-7/08 Protokół postępowania: Budowa napowietrznej linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Orkana

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna