Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2008 14:14 ZP. 34121-17/08 Ogłoszenie o zamówieniu : „Dowóz dzieci do Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Będzinie przy ul. Jedności 38 z ulicy Rzecznej przez ul. Odkrywkową oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szk
22.07.2008 13:07 ZP.34111-11/08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty : „Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Rewolucjonistów 18 w Będzinie”
22.07.2008 10:13 ZP. 34121-16/08 Ogłoszenie o zamówieniu :Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie oraz rewaloryzacja zabytkowego Parku w Będzinie- Gzichowie
22.07.2008 08:44 ZP.34111-10/08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa nawierzchni jezdni ul. Brzozowicka – boczne w Będzinie
17.07.2008 08:45 ZP. 34121-15/08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Sprawowanie nadzoru budowlanego
16.07.2008 12:21 MOS. 341 - 2/08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Organizacja obozu sportowego"
15.07.2008 12:03 ZP.34101-8/08 Zaproszenie do składania ofert: Projekt budowy chodników i oświetlenia ulicznego ulic: Sierż. Załogi, Lipowej, Dębowej, Olszynowej,
10.07.2008 11:38 ZP.34111-12/08 Ogłoszenie o zamówieniu: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiegow Będzinie- etap V”
09.07.2008 08:38 ZP.34101-6/08 Protokół postępowania: „ Uzupełnienie istniejącej ewidencji dróg publicznych, gminnych w Będzinie”
09.07.2008 08:34 ZP.34111-7/08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Remont kapitalny ulicy Gwardii Ludowej w Będzinie w ramach zadania: Remonty kapitalne dróg”
08.07.2008 08:32 ZP.34101-7/08 Zaproszenie do składania ofert: „Budowa napowietrznej linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Orkana w Będzinie"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna