Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2008 13:12 ZP. 34121-14/08 Ogłoszenie o zamówieniu : Opracowanie dokumentacji dla zadania : „ Odbudowa Dolnego Zamku wraz z murami w ramach projektu subregionalnego pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kult
07.07.2008 09:23 ZP.34111-8/08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4- II etap- docieplenie elewacji budynku szkoły”
07.07.2008 09:20 ZP.34111-9/08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11- I etap- wymiana stolarki okiennej w ilości 24 okien”
04.07.2008 14:37 ZP. 34121-15/08 Ogłoszenie o zamówieniu: Sprawowanie nadzoru budowlanego
04.07.2008 08:23 ZP.34101-4/08 Protokół postępowania:„Budowa napowietrznej linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Orkana w Będzinie"
30.06.2008 11:03 PM02.3413-1/08 Prace remontowe – modernizacja kuchni
30.06.2008 07:51 ZP.34101-6/08 Zaproszenie do składania ofert: Uzupełnienie istniejącej ewidencji dróg publicznych, gminnych w Będzinie
26.06.2008 13:19 ZP.34111-5/08 Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty: Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja części pomieszczeń na siedzibę Straży
26.06.2008 12:49 ZP. 34121-12/08 Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty: Projekt zmiany lokalizacji stacji transformatorowej zamek w Będzinie w ramach zadania: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Za
26.06.2008 10:57 ZP.34121-10/08 Unieważnienie postępowania: „Gospodarcza Brama Śląska” - etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Projekt współfinansowany ze środków RPO
25.06.2008 08:30 ZP.34101-4/08 Zaproszenie do składania ofert: „Budowa napowietrznej linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Orkana w Będzinie"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna