Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.05.2019 08:47 WRM-RI.7013.15.2019 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu wokół wieży ciśnień, przy ulicy Willowej w Będzinie”
13.05.2019 08:44 WRM-RI.7013.14.2019 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu wieży ciśnień przy ulicy Willowej w Będzinie”
02.05.2019 12:45 WO.271.1.40.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
30.04.2019 12:08 OŚ-ŚR.6220.15.2019 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Jaworzna
30.04.2019 10:55 WOŚ-RZM.7021.3.3.2019 Wyniki przetargu ofertowego na sprzedaż drewna
26.04.2019 13:13 Terminy konkursów na stanowiska dyrektorów szkół
26.04.2019 13:10 WO.271.1.39.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn.: Usługa transportowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs
25.04.2019 14:20 WRM-RI.7013.15.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu wokół wieży ciśnień, przy ulicy Willowej w Będzinie”
25.04.2019 14:13 WRM-RI.7013.14.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu wieży ciśnień przy ulicy Willowej w Będzinie”
25.04.2019 13:31 WPSiDG.8141.11.3.2019 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem”
25.04.2019 10:08 RGM.271.3.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin przy ulicach: Teatralna 4, Podzamcze 29, Browarna 2, Grobla 4 i Gzichowska 34 - wykonanie dokumentacji projektowej

1 2 3 4 5 6 następna