Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2022 13:49 WIn.7013.34.2022 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa:Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przygotowanie i adaptacja lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy na terenie Będzina (w ramach RPO na lata 2014-2020)
15.11.2022 12:31 WKB.RPiW.3132.1.2022 Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: zapytania ofertowego dotyczącego wykonania bloczków opłaty targowej na 2023 rok
10.11.2022 14:37 BRM.0002.LIII.2022 LIII Sesja Rady Miejskiej Będzina
09.11.2022 11:31 W dniu 14 listopada 2022 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Będzinie odbędzie się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Będzina VII kadencji
03.11.2022 08:27 WOOŚ.420.36.MP1.8 Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31.10.2022 r. dot. : przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Tworzeń – Łagiewniki wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego. Odcinek AB”
20.10.2022 10:03 WPSiDG.8030.30.2022 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018 - 2020 – kontynuacja na lata 2021-2023”
19.10.2022 13:53 WPSiDG.8030.29.2022 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. "Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018 - 2020 – kontynuacja na lata 2021-2023” w 2022''
19.10.2022 13:32 WOr.271.320.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Przegląd instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie
13.10.2022 13:59 WPFZ.271.26.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: Usługi pn.: Prowadzenie zajęć terapeutycznych z dogoterapii, terapii ręki i zajęć psychoruchowych dla ukraińskich dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Będzinie w ramach projektu pn.: „Będzińskie przedszkola równych szans”
13.10.2022 12:20 Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”
12.10.2022 13:37 WOŚiGO.6220.11.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.10.2022 r. dot.: przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Józefa Mazura 5a w Czeladzi, na działce nr 183/1 arkusz mapy 43

1 2 3 4 5 6 następna