Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2021 11:48 ŻM.2.2020 Informacja o udzieleniu zamówienia pn.: "Dostarczanie posiłków dla dzieci do lat 3 do Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie przy ul. Jesionowej 11"
31.12.2020 10:23 WOŚiGK.6220.1.2020 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.12.2020
31.12.2020 08:39 WIn.7013.7.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE usługa pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy tężni solankowej w Parku Krakowska w Będzinie”
31.12.2020 08:18 WPSiDG.8141.11.10.2020 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu wspólnej pisemnej opinii przez parę biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”
31.12.2020 08:15 WPSiDG.8141.11.9.2020 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Świadczenie indywidualnych konsultacji osobom z problemem nadużywania alkoholu, uzależnionym od alkoholu, ryzykownie spożywającym alkohol i pijącym szkodliwie, w tym diagnozowanie pod kątem uzależnienia od alkoholu oraz świadczenie indywidualnych konsultacji dla członków rodzin z problemem alkoholowym”
31.12.2020 08:12 WPSiDG.8141.11.8.2020 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
31.12.2020 08:09 WPSiDG.8141.11.7.2020 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Poradzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno - Informacyjnych dla osób z problemem nadużywania innych niż alkohol substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin”
30.12.2020 14:51 WOŚiGK.6220.4.2020 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.12.2020 r.
30.12.2020 14:45 WOŚiGK.6220.4.2020 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.12.2020
30.12.2020 13:35 WOŚiGK.271.55.2020 ZAWIADOMIENIE dotyczące zapytania ofertowego pm.: " Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin"
24.12.2020 08:09 WO.272.21.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa pn. Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina.

1 2 3 4 5 6 następna