Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.01.2019 11:38 Nr 1/2019 Zarządzenie Nr 1/2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Miasta Będzina w związku z tragiczną śmiercią zamordowanego Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska
15.01.2019 11:17 WRM-RSiIM.271.24.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin
09.01.2019 12:16 WRM-RI.7013.40.2018 Informacja Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla realizacji zadań w związku z budżetem obywatelskim w Będzinie na rok 2019”.
09.01.2019 12:05 WRM-RI.7013.39.2018 Informacja Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy placów zabaw Będzinie”
08.01.2019 14:37 BRM.0002.V.2019 V sesja Rady Miejskiej Będzina
03.01.2019 11:56 WPSiDG.271.15.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn. „Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom”
03.01.2019 11:51 WPSiDG.8141.11.5.2018 Ogłoszenie wyników konkursu pn. „Świadczenie indywidualnych konsultacji osobom z problemem nadużywania alkoholu, uzależnionym od alkoholu, ryzykownie spożywającym alkohol i pijącym szkodliwie, w tym diagnozowanie pod kątem uzależnienia od alkoholu oraz świadczenie indywidualnych konsultacji dla członków rodzin z problemem alkoholowym”
03.01.2019 11:46 WPSiDG.8141.11.3.2018 Ogłoszenie wyników konkursu pn. „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób z problemem nadużywania innych niż alkohol substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin”
03.01.2019 11:40 WPSiDG.8141.11.4.2018 Ogłoszenie wyników konkursu pn. „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno - Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
03.01.2019 11:37 WRM.RSiIM.271.21.2018.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
02.01.2019 14:30 WRM-RSiIM.271.22.2018 PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Odławianie zbłąkanych zwierząt dzikich i gospodarskich z zapewnieniem opieki, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach komunikacyjnych oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części

1 2 3 4 5 6 następna