Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.04.2019 08:32 WRM-RI.7013.7.2019 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na Przedszkole miejskie – projekt”
09.04.2019 10:04 WPSiDG.8141.11.5.2019 UNIEWAŻNIENIE dot.: konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Będzina
09.04.2019 09:59 WPSiDG.8141.11.3.2019 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Będzina na rok 2019 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem
05.04.2019 11:15 WRM-RI.7013.7.2019 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na Przedszkole miejskie – projekt”.
04.04.2019 08:38 WO.271.1.30.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa transportowa w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs
02.04.2019 15:00 WOŚ-RZM.7021.3.2.2019 Wyniki przetargu ofertowego na sprzedaż drewna z ul. Brzozowickiej
28.03.2019 15:14 GL.ZUZ.2.421.1.2019.AK/3039 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
27.03.2019 11:08 0050.95.2019 Zarządzenie Nr 0050.95.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.03.2019r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym
27.03.2019 11:02 0050.93.2019 Zarządzenie nr 0050.93.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.03.2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
26.03.2019 10:50 GL.ZUZ.2.421..831.2018.BD/3636 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
25.03.2019 12:06 W0.271.1.22.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1 2 3 4 5 6 następna