Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.03.2023 07:00 BRM.0002.LVII.2023 LVII Sesja Rady Miejskiej Będzina - aktualizacja 30.03.2023 r
17.03.2023 13:15 GL.ZUZ.2.4210.110.2023.MS Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 10.03.2023 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód tj, na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących ze stanowiska mycia silników przemysłowych zlokalizowanych na terenie zakładu Bergerat Monnoyeur Sp. z.o.o
14.03.2023 09:17 WOOŚ.420.60.WG.9 WOOŚ.420.60.WG.10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 10.03.2023 r. dot. : przedsięwzięcia „Budowa gazociągu Tworzeń-Łagiewniki wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego. Odcinek C”
13.03.2023 13:02 WGK.271.8.2023 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA dot.: „Utrzymanie kompozycji zieleni na terenie gminy Będzin"
10.03.2023 12:45 OSiR.DZP.261.288.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn. „Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną dla zadania pn.: Modernizacja Stref Aktywności Rodzinnej w Będzinie"
10.03.2023 12:32 Informacja o wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Będzinie w dniu 7 marca 2023 r.
02.03.2023 14:20 WGM.7150.1.2.2023 OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Będzina zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu o przetargu z dnia 06.02.2023 roku o następującej treści: „Prezydent zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny”.
23.02.2023 09:41 WIn.7013.6.2023 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przygotowanie i adaptacja lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy na terenie Będzina (w ramach RPO na lata 2014-2020)
23.02.2023 09:37 WIn.7013.3.2023 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.:„Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy placów zabaw na terenie Miasta Będzin”
22.02.2023 08:54 GL.ZUZ.2.4210.804.2022.MS Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego
21.02.2023 10:32 WGK.271.8.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia – usługa: „Utrzymanie kompozycji zieleni na terenie gminy Będzin”

1 2 3 4 5 6 następna