Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2019 15:05 WOŚ-RZM.271.1.17.2019 Protokół z postępowania - wybór wykonawcy "Dostawa 15 szt. choinek wraz z montażem"
21.11.2019 14:55 Informacja Prezydenta Miasta Będzina o planowanym wykorzystaniu syren alarmowych
19.11.2019 08:21 WOŚ-RZM.271.1.17.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa 15 szt. choinek wraz z montażem
18.11.2019 15:42 WOŚ-RZM.271.16.2019 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA pn.: „Dostawa 15 szt. choinek wraz z montażem”
18.11.2019 11:07 WRM-RSiIM.7013.3.2019 Zapytanie Ofertowe opis przedmiotu zamówienia „Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej.”
15.11.2019 11:10 WPFZ.271.69.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż 4 tablic informacyjnych w ramach projektu „Zagospodarowanie bulwarów Czarnej Przemszy – odnowiona przestrzeń publiczna jednocząca ludzi, przyrodę i wydarzenia - Miasto Będzin”
15.11.2019 10:34 BRM.0002.XVII.2019 XVII Sesja Rady Miejskiej Będzina
13.11.2019 09:31 WRM-RI.7013.31.2019 INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na robotę budowlaną pn.: „Rozbudowa placu zabaw o dwa urządzenia zabawowe przy Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie”
08.11.2019 13:25 WOŚ-RZM.271.1.16.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa 15 szt. choinek wraz z montażem
07.11.2019 20:21 0050.355.2019 Zarządzenie Nr 0050.355.2019 Prezydenta Miasta Będzina w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie
07.11.2019 14:14 0050.347.2019 Zarządzenie nr 0050.347.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 04.11.2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

1 2 3 4 5 6 następna