Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.04.2021 13:41 WOŚiGK.6220.2.2021 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 02.04.2021„Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno - administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów
02.04.2021 12:54 OŚ.6220.1.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki dot. : "Budowa zespołu hal magazynowo-usługowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1046/5 w gminie Psary, obręb 0005 Grodków"
01.04.2021 11:31 WIn.7013.9.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana : „Wymiana nawierzchni na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 9 ulica Jedności 38 w Będzinie”
31.03.2021 10:45 WOŚiGK.6220.16.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.03.2021 r.
26.03.2021 16:17 WOŚ-RZM.6220.10.2019 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.03.2021
26.03.2021 15:59 WOŚ-RZM.6220.10.2019 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.03.2021
26.03.2021 14:15 WOŚiGK.6220.1.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina NR WOŚiGK620.1.2020
25.03.2021 13:31 Zarządzenie nr 0050.86.2021 Zarządzenie nr 0050.86.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.03.2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
25.03.2021 11:53 Zarządzenie nr 0050.85.2021 Zarządzenie nr 0050.85.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.03.2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
24.03.2021 13:34 PRT.401.1.2021.MG.67 Informacja o udostepnieniu do publicznej wiadomości Planu Transportowego GZM
24.03.2021 13:17 Nr WŚL.606.0001.2020 Obwieszczenie Starosty Będzińskiego NR WŚiL.606.0001.2020

1 2 3 4 5 6 następna