Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.10.2018 09:50 RS.6220.4.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym na działce nr 59/1 i 59/2 w Będzinie obręb 0001 Będzin, arkusz map 57, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko
24.10.2018 08:56 WPFZ.271.57.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie w ramach konkursu: „Zielona Pracownia 2018”
16.10.2018 14:20 WPFZ.271.58.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż 3 tablic informacyjnych w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie – etap I”
12.10.2018 13:09 GP.6540.005.2018 OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZINSKIEGO o wydanie opinii w sprawie wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla potrzeb budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z 3 szt, przyłączy gazu do budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Będzinie. ul. Marii Konopnickiej i ul. Stanisława Kępy
11.10.2018 12:06 DOK.DOK3.9700.14.2018.KP INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na rozbiórkę i wykonanie urządzeń wodnych na rzece Pogorii
10.10.2018 13:44 WPFZ.271.58.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż 3 tablic informacyjnych w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie – etap I”
10.10.2018 13:40 WPFZ.271.57.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie w ramach konkursu: „Zielona Pracownia 2018” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
10.10.2018 08:00 WOŚ.7021.3.11.2018 Wyniki przetargu ofertowego na sprzedaż drewna
10.10.2018 07:55 0050.408.2018 Zarządzenie nr 0050.408.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.10.2018 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin, z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
08.10.2018 13:46 WPFZ.271.56.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie, dostawa i montaż 2 tablic informacyjnych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury społecznej – Centrum Usług Społecznych w Będzinie”
08.10.2018 12:31 BRM.0002.LVI.2018 LVI sesja Rady Miejskiej Będzina

1 2 3 4 5 6 następna