Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2021 09:14 WPSiDG.8030.12.2021 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019 - 2021” w 2021 roku
08.10.2021 08:55 WPSiDG.8030.11.2021 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018 - 2020 – kotynuacja na lata 2021-2023” w 2021 roku
07.10.2021 12:02 WPFZ.271.26.2021 Zapytanie ofertowe PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: – usługa pn.: Prowadzenie zajęć terapeutycznych z dogoterapii dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu pn.: „Będzińskie przedszkola równych szans”
07.10.2021 11:53 WPSiDG.8030.9.2021 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018 - 2020 – kontynuacja na lata 2021-2023” w 2021 roku
07.10.2021 11:50 WPSiDG.8030.10.2021 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019 - 2021” w 2021 roku
07.10.2021 10:37 WPFZ.271.25.2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkolnych w ramach projektu pn.: „Będzińskie przedszkola równych szans” w ramach RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
07.10.2021 10:33 WO.271.1.30.2021 Zapytanie ofertowe PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: – usługa pn.: kurs dogoterapii dla nauczycieli przedszkolnych w ramach projektu pn.: „Będzińskie przedszkola równych szans”
07.10.2021 10:30 WO.271.1.29.2021 Zapytanie ofertowe PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: – usługa pn.: kurs PECS Poziom 1 dla nauczycieli przedszkolnych w ramach projektu pn.: „Będzińskie przedszkola równych szans”
01.10.2021 09:40 WPSiDG.8141.11.2021 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Szkolenie dla bezpośrednich realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego UNPLUGGED”
01.10.2021 09:36 WPSiDG.8030.8.2021 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina poświęconej promocji i ochronie zdrowia''
30.09.2021 10:47 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Miasta Będzina na lata 2021-2030"

1 2 3 4 5 6 następna