Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2020 12:48 BZK.272.7.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: "Zakup samochodu typu Pick-up dla Ochtoniczej Straży Pożarnej "Grodziec"
26.06.2020 13:22 OSiR.DZP.26.5.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na usługi pn.: Świadczenie usług ratownictwa wodnego na terenie Zagłębiowskiego Parku Linearnego – Plaża Miejska w Będzinie, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli Brzozowica I i Brzozowica II
25.06.2020 13:15 WOŚiGK.271.14.2020 Protokołu z postępowania w sprawie zapytania ofertowego : "Remont mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym Św. Tomasza w Będzinie" cz. II.
25.06.2020 10:04 GL.ZUZ.2.4210.44.2020.JF/RKW-2020-3117 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego
19.06.2020 11:53 BZK.271.7.2020 Zpytanie ofertowe w sprawie zakupu samochdu typu Pick-up dla Ochotniczej Straży Pożarnej "Grodziec"
17.06.2020 12:00 WIn.6733.5.2020 Obwieszczenie o wydanej decyzja dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnych zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Stawowej 32.
17.06.2020 09:11 WOŚiGK Zapytanie ofertowe dotyczące "Remontu mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym Św. Tomasza w Będzinie" cz. II.
15.06.2020 17:17 WPSiDG Informacja o składzie Osobowym Rady Seniorów II kadencji.
15.06.2020 10:13 BRM.0002.XXIII.2020 XXIII Sesja Rady Miejskiej Będzina
12.06.2020 14:40 WOŚiGK. 271.16.2020 Zapytanie ofertowe :"Prace pielęgnacyjne związane z wystrojem oraz bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na grobach wojennych znajdujących się na cmentarzu parafialnym p. w. Świętej Trójcy w Będzinie oraz na cmentarzu parafialnym p. w. Św. Tomasza (parafia sosnowiecka) w Będzinie"
10.06.2020 15:53 WOr.271.150.2020 Zapytanie Ofertowe na usługę „Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie”

1 2 3 4 5 6 następna