Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2022 11:30 WPFZ.271.28.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa 5 szt. mobilnych miasteczek rowerowych w ramach projektu pn.: „Bezpieczni piesi w drodze do szkoły i pracy – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych oraz doposażenie szkół z terenu Będzina w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”
30.11.2022 12:40 WGK.271.35.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Odławianie zwierząt dzikich i gospodarskich oraz usuwanie zwłok zwierząt z terenu gminy Będzin.
29.11.2022 11:09 WOŚiGK.6220.12.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2022 r. dot. przedsięwzięcia pn. Punkt do zbierania odpadów złomu żelaza i stali w Będzinie przy ul. Siemońskiej 28a na działce o numerze ewidencyjnym 1/5 (obręb 0001-Będzin)
29.11.2022 10:59 WOŚiGK.6220.9.2021 WOŚiGO.6220.9.2022 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2022 r. dot.: przedsięwzięcia pn. „Instalacji do produkcji stolarki drzwiowej w Będzinie przy ul. Dąbrowskiej 207 na działce o numerze ewidencyjnym 3272/7 (obręb Łagisza)
28.11.2022 11:02 Informacja o wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Będzinie 21 listopada 2022 r.
25.11.2022 23:53 WIn.7013,37.2022 Zapytanie ofertowe – usługa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przygotowanie i adaptacja lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy na terenie Będzina (w ramach RPO na lata 2014-2020) .
25.11.2022 12:46 WIn.7013.34.2022 Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie :Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przygotowanie i adaptacja lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy na terenie Będzina (w ramach RPO na lata 2014-2020)" .
23.11.2022 09:59 WGM.7150.1.4.2022 WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH DO WYNAJĘCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIE ODDANYCH W NAJEM W DWÓCH KOLEJNYCH PRZETARGACH
23.11.2022 09:42 WIn.7013.000033.2022 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa pn. : Wykonanie audytów energetycznych porealizacyjnych wraz z badaniem termowizyjnym dla budynków objętych dofinansowaniem w ramach POiŚ na lata 2014 – 2020, os Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim
21.11.2022 11:09 0050.441.2022 Zarządzenie nr 0050.441.2022 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.11.2022 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 63,28 m² położonego przy ul. Kościuszki 2 w Będzinie
21.11.2022 10:56 0050.442.2022 Zarządzenie Nr 0050.442.2022 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.11.2022 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna