Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2023 10:36 WGK.271.1.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia – usługa: „Kastracja i sterylizacja kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin”
10.01.2023 12:26 WIn.7013.36.2022 INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy placów zabaw na terenie Miasta Będzin – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2023”.
10.01.2023 11:18 GL.ZUZ.2.4210.657.2022.KP Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 30.12.2022 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach
05.01.2023 14:01 (WOŚiGK.6220.9.2021) (WOŚiGO.6220.9.2022) WOŚiGO-RKŚ.6220.2.2022 OBWIESZCZENIE dot.: przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja do produkcji stolarki drzwiowej w Będzinie przy ul. Dąbrowskiej 207 na działce o numerze ewidencyjnym 3272/7 (obręb Łagisza).“
05.01.2023 12:50 RKŚ.271.2.2022 Unieważnienie dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie badań z palenisk przydomowych w celu weryfikacji spalania odpadów w piecach do ogrzewania budynków na terenie miasta Będzina
03.01.2023 11:09 0050.485.2022 Zarządzenie nr 0050.485.2022 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.12.2022 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 82,40 m² położonego przy Al. H. Kołłątaja 36 w Będzinie
29.12.2022 13:13 WPSiDG.8141.11.12.2022 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 rok pn:„Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu wspólnej pisemnej opinii przez parę biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”
29.12.2022 13:09 WPSiDG.8141.11.11.2022 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2023 rok w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu pn „Świadczenie indywidualnych konsultacji osobom z problemem nadużywania alkoholu, uzależnionym od alkoholu, ryzykownie spożywającym alkohol i pijącym szkodliwie, w tym diagnozowanie pod kątem uzależnienia od alkoholu oraz świadczenie indywidualnych konsultacji dla członków rodzin z problemem alkoholowym”
29.12.2022 12:01 WPSiDG.8141.11.9.2022 ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2023 rok w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem nadużywania innych niż alkohol substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób z problemem nadużywania innych niż alkohol substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin”
29.12.2022 11:45 WPSiDG.8141.11.10.2022 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2023 rok w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym pn: „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
29.12.2022 11:37 WPSiDG.271.6.2022 ZAPYTANIE OFERTOWE usługa pn.: Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna