Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.08.2021 11:53 WOŚiGK.6220.2.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 4.08.2021 r. dot.: "dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo usługowo produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno administra cyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach o numerach ewidencyjnych 3858, 3821, 706/1, 707/1, 3822, 721, 729/1, 3823, 575/1, 574/1, 573/1, 572/1, 571/1, 570, 569/1, 534, 535, 536, 537, 3813, 3815, 3812, 507 , 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 496, 495, 3814, oraz części działki o numerze ewidencyjnym 605 obręb Łagisza, miasto Będzin, powiat będziński, województwo śląskie”
04.08.2021 12:08 WOŚiGK.6220.9.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2.08.2021 r. dot.: wszczęcia o wszczęciu postępowania na wniosek LEON WITAS Spółka Jawna ul. Dąbrowska 205, 42 504 Będzin pn. Instalacja do produkcji stolarki drzwiowej w Będzinie przy ul. Dąbrowskiej 207 na działce o numerze ewidencyjnym 3272/7 (obręb Łagisza)
03.08.2021 10:34 WOŚiGK.271.43.2021 PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA dot.: "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Będzina”
02.08.2021 16:11 WOŚiGK.6220.7.2021 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBR”.
02.08.2021 15:59 WOŚiGK.6220.6.2021 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBBR”.
30.07.2021 13:03 24-SEE.711R1695.2021.AZ Obwieszczenie o drugiej licytacji. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie, na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że: dnia 25 sierpnia 2021r. o godzinie 11.00 na parkingu przy Urzędzie Skarbowym w Będzinie ul. Retingera 1, odbędzie się II licytacja ruchomości: DACIA DUSTER dCiMR 1,8 rok produkcji 2019.
29.07.2021 12:23 WOŚiGK.6220.1.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.07.2021 r. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu przetwarzania i recyklingu gruzu” w Będzinie
28.07.2021 15:19 2402-SEE.711.R. 1697 . 2021.AR Obwieszczenie o pierwszej licytacji
28.07.2021 13:44 2402-SEE.711.R.1696 . 2021.AK Obwieszczenie o pierwszej licytacji
28.07.2021 13:04 WOŚiGK.6220.3.2021 Obwieszczenie Prezydent Miasta Będzina z dnia 27.07.2021 r. dot.:"decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zakład przetwarzania i odzysku złomu metali w Będzinie, planowany do realizacji na działce o nr 3303/17, obręb Łagisza"
28.07.2021 12:56 WOŚiGK.6220.16.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.07.2021 r. dot.: "przedsięwzięcia pn. "Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy i eksploatacji zespołu magazynów "Centrum MLP Czeladź" w miejscowości Czelad ź na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 80 i 81 k.m. 9, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 września 2016 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna