Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.01.2023 15:27 WOŚiGO-RKŚ.6220.2.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.01.2023 r. dot.: przedsięwzięcia pn. Instalacja do produkcji stolarki drzwiowej w Będzinie przy ul. Dąbrowskiej 207 na działce o numerze ewidencyjnym 3272/7 (obręb Łagisza)
26.01.2023 14:53 WPFZ.271.3.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawa regulowanych krzeseł i ławek do Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie w ramach projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO BĘDZIN”
26.01.2023 12:26 (WOŚiGK.6220.12.2022) WOŚiGO-RKŚ.6220.4.2022 Prezydent Miasta Będzina dot.: przedsięwzięcia pn. Punkt do zbierania odpadów złomu żelaza i stali w Będzinie przy ul. Siemońskiej 28a na działce o numerze ewidencyjnym 1/5 (obręb 0001-Będzin)
26.01.2023 11:57 (WOŚiGO.6220.11.2022) WOŚiGO-RKŚ.6220.3.2022 Obwieszczenie Prezydent Miasta Będzina dot.: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Józefa Mazura 5A w Czeladzi
25.01.2023 14:53 WGK.271.1.2023 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.:Kastracja i sterylizacja kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin
25.01.2023 13:23 WPFZ.271.2.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT w ramach projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO BĘDZIN”
25.01.2023 13:05 GL.ZUZ.2.4210.805.2022.MS Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kościuszki 140, 43-500 Będzin, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych
25.01.2023 12:03 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
25.01.2023 10:26 WIn.7013.3.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy placów zabaw na terenie Miasta Będzin”
23.01.2023 14:13 BRM.0002.LV.2023 LV Sesja Rady Miejskiej Będzina
23.01.2023 12:03 WPSiDG.271.6.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: "Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna