Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.07.2021 10:31 WOŚiGK.6220.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.07.2021 603 Jaworzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBBR” MBBR”, realizowanego w Będzinie na działce ewidencyjnej nr 2360/6 obręb Łagisza.
15.07.2021 09:42 0050.209.2021 Zarządzenie nr 0050.209.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05.07.2021 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 168,90 m² położonego przy ul. W. Szymborskiej 2 w Będzinie
14.07.2021 13:31 WOŚiGK.6220.5.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię wzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piaski Zachodnie w Czeladzi na ulicach Francuskiej, Kościuszki, 3-go Kwietnia, Mickiewicza, Sikorskiego, Szybikowej, Harcerskiej
13.07.2021 14:26 OŚ.6220.1.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 1.07.2021 r. dot. : zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa zespołu hal magazynowo-usługowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1046/5 w gminie Psary, obręb 0005 Grodków"
13.07.2021 14:07 WOŚiGK.6220.4.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię wzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Reymont i części ulic Katowickiej, Strzeleckiej, Chopina, Nowej wraz z przyłączami do budynków w Czeladzi
12.07.2021 15:05 Informacja o wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Będzinie w dniu 28 czerwca 2021 r.
09.07.2021 10:07 WOŚiGK.6220.1.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu przetwarzania i recyklingu gruzu budowlanego o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 w Będzinie na działkach o nr 2146/57, 2146/62, 2146/89, 2146/91, 2146/95, 2146/96, 2146/97, 2146/109, 2146/117, 2146/122 obręb Łagisza” w Będzinie.
09.07.2021 06:47 WIn.6722.2.2021 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzin dla terenu położonego w dzielnicy "Grodziec" w rejonie ulic: Czesława Miłosza, Hugona Kołłątaja oraz Waleriana Wróblewskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
08.07.2021 12:42 WPFZ.271.12.2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. "Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu multimedialnego do placówek oświatowych w ramach projektu pn.: „Edukacja drogą do przyszłości będzińskich uczniów”
08.07.2021 10:24 WOŚiGK.6220.7.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.07.2021 r. 603 Jaworzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBR” MBR”, realizowanego w Będzinie na działce ewidencyjnej nr 2360/6 obręb Łagisza
08.07.2021 10:10 WOŚiGK.6220.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 08.07.2021 r. 603 Jaworzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBBR”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna