Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2022 13:33 WOŚiGO.0007.4.2022 Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach realizacji projektu „STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
20.12.2022 12:32 WOOŚ.420.36.2022.MP1.13 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16.12.2022 r. dot. : zakończenia postępowania dowodowego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Tworzeń – Łagiewniki wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego. Odcinek AB”
20.12.2022 11:18 WIn.7013.36.2022 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy placów zabaw na terenie Miasta Będzin – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2023”
19.12.2022 14:21 WOŚiGO.0007.1.2022 Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający sie o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
19.12.2022 14:20 WOŚiGO.0007.3.2022 Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/225/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2020 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
19.12.2022 14:18 WOŚiGO.0007.2.2022 Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
19.12.2022 11:28 WGK.271.35.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: Odławianie zwierząt dzikich i gospodarskich oraz usuwanie zwłok zwierząt z terenu gminy Będzin.
19.12.2022 11:06 WO.272.40.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina
16.12.2022 10:41 Informacja o przyznaniu nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
16.12.2022 09:29 Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na okresowe badania lekarskie strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Będzin wraz z wydaniem orzeczeń
15.12.2022 15:23 Informacja o przyznaniu nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna