Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2021 06:49 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ODWOŁUJE I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Podłosie, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 3327/4 karta mapy 10 obręb Łagisza o pow. 223 m² który odbyć się miał w dniu 17 czerwca 2021 r. roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, sala Nr 101.
14.05.2021 11:46 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Podłosie, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 3327/4 karta mapy 10 obręb Łagisza o pow. 223 m².
19.04.2021 16:05 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego położonej w Będzinie przy ul. Brzozowickiej
16.04.2021 11:42 WGN.6840.5.2021 Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Orkana oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 5664/11 karta mapy 18 obręb Grodziec o pow. 117m2
01.04.2021 11:16 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Odkrywkowej
18.03.2021 09:39 Zarządzenie nr 0050.58.2021 Prezydent Miasta Będzina ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Orkana oznaczonej nr ewid. 5664/11 karta mapy 18 obręb Grodziec o pow. 177 m².
03.03.2021 15:28 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego położonej w Będzinie rejonie ul. Podłosie
24.02.2021 13:15 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Będzinie przy ul. Piastowskiej oznaczonej nr ewid. 5749/27 obręb Grodziec o pow. 613 m². Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych numerami 5749/25 i 5773/19 obręb Grodziec
24.02.2021 13:11 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Cieszkowskiego, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowę usługową
24.02.2021 13:04 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste do dnia 06.11.2101r. działek położonych w Będzinie w rejonie ul. Akacjowej z przeznaczeniem pod zabudowę garażami murowanymi wraz z wewnętrzną drogą dojazdową
08.02.2021 16:51 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

1 2 3 4 5 6 następna