Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.08.2021 11:34 WGN.6840.24.2021 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin przy ulicy Piastowskiej
27.08.2021 11:32 WGN.6840.23.2021 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin przy ulicy Paryskiej
25.08.2021 13:27 WGN.6840.18.2021 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin przy ulicy Wolności
25.08.2021 13:24 WGN.6840.22.2021 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin przy ulicy Odkrywkowej
05.08.2021 14:55 WGN.6840.16.2021 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin położonej w Będzinie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego
16.07.2021 13:52 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Będzinie przy ul. Piastowskiej oznaczonej nr ewid. 5749/27 obręb Grodziec o pow. 613 m². Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych numerami 5749/25 i 5773/19 obręb Grodziec
12.07.2021 16:26 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Wolności, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 6418/3 obręb Grodziec o pow. 211 m².
28.06.2021 11:47 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, o pow. łącznej 3820 m², położonej w Będzinie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego, przeznaczonej pod zabudowę garażową
24.06.2021 14:12 WGN.6840.10.2021 Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Podłosie oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3327/4 obręb Łagisza, który odbędzie się dnia 25.06.2021 r.
17.06.2021 09:28 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 36/1 karta mapy 17 obręb Będzin o pow. 4013 m², położonej w Będzinie przy ul. Paryskiej.
31.05.2021 12:08 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Brzozowickiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 11/1 karta mapy 7 obręb Będzin o pow. 154 m².

1 2 3 4 5 6 następna