Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2020 09:45 WGN.6840.1.2020 Lista podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie w rejonie ulicy Piastowskiej i drogi DK 86 oznaczonej numerem ewidencyjnym 5886/20 o powierzchni 1452m2 i 5886/21 o powierzchni 414m2 karta mapy 18 obręb Grodziec którego termin wyznaczony został na dzień 16 grudnia 2020 r.
15.12.2020 09:39 WGN.6840.17.2020 Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie w rejonie ulicy Kamiennej oznaczonej numerem ewidencyjnym 23/2 o powierzchni 161m2 karta mapy 59 obręb Będzin którego termin wyznaczony został na dzień 16 grudnia 2020 r.
13.11.2020 09:52 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie w rejonie ulicy Kamiennej oznaczonej numerem ewidencyjnym 23/2 o pow. 161 m² karta mapy 59 obręb Będzin.
10.11.2020 14:59 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie w rejonie ulicy Piastowskiej i drogi DK 86 oznaczonej numerami ewidencyjnymi 5886/20 o pow. 1452 m² i 5886/21 o pow. 414 m² karta mapy 18 obręb Grodziec.
05.10.2020 14:39 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Będzinie przy Siemońskiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 4/189 karta mapy 15 obręb Będzin o pow. 2714 m².
04.09.2020 11:43 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie położonej w Będzinie pomiędzy ulicami Energetyczną i Parkową o powierzchni łącznej 1 ha 4356 m², przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
13.08.2020 08:45 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ulicy Krakowskiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 52/10 karta mapy 60 obręb Będzin o powierzchni 1156 m²
13.08.2020 08:40 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 172, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 191/4 i 191/6 karta mapy 47 obręb Będzin o pow. łącznej 346 m², zabudowanej nieużytkowanym budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym.
19.06.2020 13:30 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 52/57 karta mapy 60 obręb Będzin o pow. 5117 m², położonej w Będzinie przy ul. Krakowskiej przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną z usługami.
19.06.2020 13:26 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działek położonych w Będzinie w rejonie ul. Akacjowej z przeznaczeniem pod zabudowę garażami murowanymi wraz z wewnętrzną drogą dojazdową.
08.05.2020 10:50 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Wrzosowej, oznaczonych na karcie mapy 4 obręb Będzin numerami ewidencyjnymi działek

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna