Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.05.2020 10:44 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Zagórskiej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 3/1 i 3/2 karta mapy 45 obręb Będzin o pow. łącznej 1869 m².
06.05.2020 13:43 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż inwestycyjnych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Cieszkowskiego.
06.05.2020 13:35 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA Kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. 1 Maja, oznaczonej numerem geod. działki 5/1 karta mapy 37 obręb Będzin o pow. 4723 m2, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi komercyjne i techniczne.
30.12.2020 14:33 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Prostej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 69 karta mapy 10 obręb Będzin o powierzchni 1494 m².
08.05.2020 10:54 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 172, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 191/4 i 191/6 karta mapy 47 obręb Będzin o pow. łącznej 346 m², zabudowanej nieużytkowanym budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym.
24.12.2020 08:41 WGN.6840.18.2020 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin w rejonie ulicy Kamiennej oznaczonej numerem ewidencyjnym 23/2 o powierzchni 161 m² karta mapy 59 obręb Będzin.
16.03.2020 15:04 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ODWOŁUJE OGŁOSZONY I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 172, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 191/4 i 191/6 karta mapy 47 obręb Będzin o pow. łącznej 346 m², zabudowanej nieużytkowanym budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym.
24.12.2020 08:35 WGN.6840.1.2020 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin w rejonie ulicy Piastowskiej oraz i drogi DK 86 oznaczonej numerami ewidencyjnymi 5886/20 o powierzchni 1452 m² i 5886/21 o powierzchni 414 m² karta mapy 18 obręb Grodziec
16.03.2020 15:01 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ODWOŁUJE OGŁOSZONY II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Żeromskiego, o łącznej powierzchni 2122 m², oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 192/1, 192/2 i 192/3 karta mapy 52 obręb Będzin, zabudowanej obiektem dawnej hydroforni (budynek zużyty funkcjonalnie i technicznie).
06.02.2020 15:03 0050.35.2020 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Wesołej 15, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 85 karta mapy 38 obręb Będzin o pow. 105 m², przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.
06.02.2020 14:56 0050.34.2020 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie położonej w Będzinie pomiędzy ulicami Energetyczną i Parkową o powierzchni łącznej 1 ha 4356 m², przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna