Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.11.2016 11:05 BZP.271.13.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
17.11.2016 07:49 BZP.271.13.2016 Informacja z otwarcia ofert
08.11.2016 14:28 BZP.271.13.2016 SIWZ wraz z załącznikami
08.11.2016 14:25 BZP.271.13.2016 Ogłoszenie o zamówieniu