Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2018 08:52 Podstawowa kwota dotacji stan na dzień 7.11.2018
08.11.2018 08:50 Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli stan na dzień 1.11.2018
08.05.2018 12:23 Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli stan na dzień 1.05.2018
08.05.2018 12:21 Podstawowa kwota dotacji stan na dzień 27.04.2018
08.03.2018 12:40 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Będzina
08.03.2018 12:39 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
16.02.2018 08:23 Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli stan na dzień 01.01.2018
16.02.2018 08:19 Podstawowa kwota dotacji stan na dzień 01.01.2018
31.05.2017 13:49 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Miasto Będzin szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów
31.05.2017 13:46 Projekt Uchwały sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu sieci prowadzonych przez Miasto Będzin szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów
08.05.2017 14:27 Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Będzinie informacja Prezydenta Miasta

1 2 następna