Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.06.2017 14:18 BZP.271.14.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I zamówienia
22.06.2017 14:06 BZP.271.14.2017 Unieważnienie części II zamówienia
20.06.2017 14:58 BZP.271.14.2017 Informacja z otwarcia ofert
14.06.2017 14:22 BZP.271.14.2017 Do Wykonawców 1
02.06.2017 13:18 BZP.271.14.2017 SIWZ wraz z załącznikami
02.06.2017 13:16 BZP.271.14.2017 Ogłoszenie o zamówieniu