Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.07.2021 12:17 WOŚiGK.6220.1.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.07.2021 r. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu przetwarzania i recyklingu gruzu” w Będzinie
28.07.2021 13:00 WOŚiGK.6220.3.2021 Obwieszczenie Prezydent Miasta Będzina z dnia 27.07.2021 r. dot.:"decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zakład przetwarzania i odzysku złomu metali w Będzinie, planowany do realizacji na działce o nr 3303/17, obręb Łagisza"
28.07.2021 12:44 WOŚiGK.6220.16.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.07.2021 r. dot.: "przedsięwzięcia pn. "Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy i eksploatacji zespołu magazynów "Centrum MLP Czeladź" w miejscowości Czelad ź na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 80 i 81 k.m. 9, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 września 2016 r.
22.07.2021 08:28 WOŚiGK.6131.1.53.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
16.07.2021 10:34 WOŚiGK.6220.7.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.07.2021 r. 603 Jaworzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBR” MBR”, realizowanego w Będzinie na działce ewidencyjnej nr 2360/6 obręb Łagisza.
16.07.2021 10:26 WOŚiGK.6220.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.07.2021 603 Jaworzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBBR” MBBR”, realizowanego w Będzinie na działce ewidencyjnej nr 2360/6 obręb Łagisza.
15.07.2021 09:20 WOŚiGK.6131.1.34.2021 Decyzja na usunięcie drzew
14.07.2021 13:27 WOŚiGK.6220.5.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię wzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piaski Zachodnie w Czeladzi na ulicach Francuskiej, Kościuszki, 3-go Kwietnia, Mickiewicza, Sikorskiego, Szybikowej, Harcerskiej
13.07.2021 14:02 WOŚiGK.6220.4.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię wzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Reymont i części ulic Katowickiej, Strzeleckiej, Chopina, Nowej wraz z przyłączami do budynków w Czeladzi
09.07.2021 10:13 WOŚiGK.6220.1.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu przetwarzania i recyklingu gruzu budowlanego o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 w Będzinie na działkach o nr 2146/57, 2146/62, 2146/89, 2146/91, 2146/95, 2146/96, 2146/97, 2146/109, 2146/117, 2146/122 obręb Łagisza” w Będzinie.
08.07.2021 13:20 WOŚiGK.6131.1.37.2021 Decyzja na usunięcie drzew.

1 2 3 4 5 6 następna