Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.08.2021 13:01 WOŚiGK.6220.5.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.08.2021 r. dot. : przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piaski Zachodnie w Czeladzi na ulicach Francuskiej, Kościuszki, 3-go Kwietnia, Mickiewicza, Sikorskiego, Szybikowej, Harcerskiej
06.08.2021 12:48 WOŚiGK.6220.4.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.08.2021 r. dot. : przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Reymonta i części ulic Katowickiej, Strzeleckiej, Chopina, Nowej wraz z przyłączami do budynków w Czeladzi
06.08.2021 11:09 WOŚiGK.6220.1.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 06.08.2021 r. dot.wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu przetwarzania i recyk lingu gruzu” w Będzinie
06.08.2021 11:06 WOŚiGK.6131.1.52.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
05.08.2021 11:46 WOŚiGK.6220.2.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 4.08.2021 r. dot.: "dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo usługowo produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno administra cyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach o numerach ewidencyjnych 3858, 3821, 706/1, 707/1, 3822, 721, 729/1, 3823, 575/1, 574/1, 573/1, 572/1, 571/1, 570, 569/1, 534, 535, 536, 537, 3813, 3815, 3812, 507 , 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 496, 495, 3814, oraz części działki o numerze ewidencyjnym 605 obręb Łagisza, miasto Będzin, powiat będziński, województwo śląskie”
04.08.2021 12:06 WOŚiGK.6220.9.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
04.08.2021 12:00 WOŚiGK.6220.9.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2.08.2021 r. dot.: wszczęcia o wszczęciu postępowania na wniosek LEON WITAS Spółka Jawna ul. Dąbrowska 205, 42 504 Będzin pn. Instalacja do produkcji stolarki drzwiowej w Będzinie przy ul. Dąbrowskiej 207 na działce o numerze ewidencyjnym 3272/7 (obręb Łagisza)
29.07.2021 12:17 WOŚiGK.6220.1.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.07.2021 r. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu przetwarzania i recyklingu gruzu” w Będzinie
28.07.2021 13:00 WOŚiGK.6220.3.2021 Obwieszczenie Prezydent Miasta Będzina z dnia 27.07.2021 r. dot.:"decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zakład przetwarzania i odzysku złomu metali w Będzinie, planowany do realizacji na działce o nr 3303/17, obręb Łagisza"
28.07.2021 12:44 WOŚiGK.6220.16.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.07.2021 r. dot.: "przedsięwzięcia pn. "Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy i eksploatacji zespołu magazynów "Centrum MLP Czeladź" w miejscowości Czelad ź na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 80 i 81 k.m. 9, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 września 2016 r.
22.07.2021 08:28 WOŚiGK.6131.1.53.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna