Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.07.2021 10:34 WOŚiGK.6220.7.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.07.2021 r. 603 Jaworzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBR” MBR”, realizowanego w Będzinie na działce ewidencyjnej nr 2360/6 obręb Łagisza.
16.07.2021 10:26 WOŚiGK.6220.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.07.2021 603 Jaworzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBBR” MBBR”, realizowanego w Będzinie na działce ewidencyjnej nr 2360/6 obręb Łagisza.
15.07.2021 09:20 WOŚiGK.6131.1.34.2021 Decyzja na usunięcie drzew
14.07.2021 13:27 WOŚiGK.6220.5.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię wzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piaski Zachodnie w Czeladzi na ulicach Francuskiej, Kościuszki, 3-go Kwietnia, Mickiewicza, Sikorskiego, Szybikowej, Harcerskiej
13.07.2021 14:02 WOŚiGK.6220.4.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię wzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Reymont i części ulic Katowickiej, Strzeleckiej, Chopina, Nowej wraz z przyłączami do budynków w Czeladzi
09.07.2021 10:13 WOŚiGK.6220.1.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu przetwarzania i recyklingu gruzu budowlanego o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 w Będzinie na działkach o nr 2146/57, 2146/62, 2146/89, 2146/91, 2146/95, 2146/96, 2146/97, 2146/109, 2146/117, 2146/122 obręb Łagisza” w Będzinie.
08.07.2021 13:20 WOŚiGK.6131.1.37.2021 Decyzja na usunięcie drzew.
08.07.2021 10:19 WOŚiGK.6220.7.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.07.2021 r. 603 Jaworzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBR” MBR”, realizowanego w Będzinie na działce ewidencyjnej nr 2360/6 obręb Łagisza
08.07.2021 10:16 WOŚiGK.6220.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 08.07.2021 r. 603 Jaworzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBBR”
06.07.2021 13:05 WOŚiGK.6220.3.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.07.2021 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zakład przetwarzania i odzysku złomu metali w Będzinie, planowany do realizacji na działce o nr3303/17, obręb Łagisza
02.07.2021 12:08 WOŚiGK.6131.1.45.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna