Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.07.2021 12:07 WOŚiGK.6131.1.45.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
29.06.2021 14:08 WOŚiGK.6220.16.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.06.2021 r. dot. : "przedsięwzięcia pn. "Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy i eksploatacji zespołu magazynów "Centrum MLP Czeladź" w miejscowości Czeladź"
24.06.2021 12:38 WOŚiGK.6220.2.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.06.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo usługowo produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach o numerach ewidencyjnych 3858, 3821, 706/1, 707/1, 3822, 721, 729/1, 3823, 575/1, 574/1, 573/1, 572/1, 571/1, 570, 569/1, 534, 535, 536, 537, 3813, 3815, 3812, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 496, 495, 3814, oraz części działki o numerze ewidencyjnym 605 obręb Łagisza, miasto Będzin, powiat będziński, województwo śląskie”.
23.06.2021 14:05 WOŚiGK.6220.7.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
23.06.2021 14:04 WOŚiGK.6220.7.2021 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.06.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBR”
23.06.2021 13:54 WOŚiGK.6220.6.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
23.06.2021 13:52 WOŚiGK.6220.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.06.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBBR”
21.06.2021 14:29 WOŚiGK.6220.3.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.06.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zakład przetwarzania i odzysku złomu metali w Będzinie, planowany do realizacji na działce o nr 3303/17, obręb Łagisza
31.05.2021 16:33 WOŚiGK.6131.1.34.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
28.05.2021 12:39 WOŚiGK.6131.1.37.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dzewa
27.05.2021 14:37 WOŚiGK.6131.1.35.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna