Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2021 11:54 WOŚiGK.6220.1.2021 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu przetwarzania i recyklingu gruzu budowlanego o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 w Będzinie na działkach o nr 2146/57, 2146/62, 2146/89, 2146/91, 2146/95, 2146/96, 2146/97, 2146/109, 2146/117, 2146/122 obręb Łagisza” w Będzinie.
20.05.2021 11:48 WOŚiGK.6220.3.2021 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zakład przetwarzania i odzysku złomu metali w Będzinie, planowany do realizacji na działce o nr 3303/17, obręb Łagisza.
18.05.2021 14:06 WOŚiGK.6220.16.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy i eksploatacji zespołu magazynów "Centrum MLP Czeladź"
13.05.2021 13:39 WOŚiGK.6131.1.32.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
11.05.2021 14:39 WOŚiGK.6131.29.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
11.05.2021 14:37 WOŚiGK.6131.1.31.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
11.05.2021 14:34 WOŚiGK.6131.1.28.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
07.05.2021 12:40 WOŚiGK.6220.2.2021 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 7.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno - administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach o numerach ewidencyjnych 3858, 3821, 706/1, 707/1, 3822, 721, 729/1, 3823, 575/1, 574/1, 573/1, 572/1, 571/1, 570, 569/1, 534, 535, 536, 537, 3813, 3815, 3812, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 496, 495, 3814, oraz części działki o numerze ewidencyjnym 605 obręb Łagisza, miasto Będzin, powiat będziński, województwo śląskie”
06.05.2021 12:59 WOŚiGK.6220.3.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
06.05.2021 12:58 WOŚiGK.6220.3.2021 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zakład przetwarzania i odzysku złomu metali w Będzinie, planowany do realizacji na działce o nr 3303/17, obręb Łagisza.
05.05.2021 13:20 WOŚiGK.6131.1.30.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna