Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2018 13:51 BZP.271.27.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
08.11.2018 11:09 BZP.271.27.2018 Informacja z otwarcia ofert
25.10.2018 12:51 BZP.271.27.2018 SIWZ wraz z załącznikami
25.10.2018 12:50 BZP.271.27.2018 Ogłoszenie o zamówieniu