Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.01.2019 09:52 BZP.271.31.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
11.01.2019 10:16 BZP.271.31.2018 Informacja z otwarcia ofert
04.01.2019 12:59 BZP.271.31.2018 Do Wykonawców 1
14.12.2018 12:02 BZP.271.31.2018 SIWZ + załączniki 1,2,3,4,5,9,11
14.12.2018 11:57 BZP.271.31.2018 Ogłoszenie o zamówieniu