Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.06.2019 12:29 BZP.271.15.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
12.06.2019 14:22 BZP.271.15.2019 Informacja z otwarcia ofert
27.05.2019 13:14 BZP.271.15.2019 SIWZ + załączniki
27.05.2019 13:05 BZP.271.15.2019 Ogłoszenie o zamówieniu