Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2020 10:27 Postanowienie NR 368/2020 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH III Z DNIA 17 CZERWCA 2020 ROKU WS. ZWOŁANIA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - MIASTO BĘDZIN
16.06.2020 08:56 Postanowienie NR 238/2020 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH III Z DNIA 15 CZERWCA 2020 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - MIASTO BĘDZIN
13.06.2020 12:20 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12.06.2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
13.06.2020 12:23 INFORMACJA O LOSOWANIACH KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH III Z DNIA 13 CZERWCA 2020 ROKU - MIASTO BĘDZIN
12.06.2020 13:11 OBWIESZCZENIE O OBWODACH GŁOSOWANIA Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU - MIASTO BĘDZIN
10.06.2020 14:26 INFORMACJA - PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - MIASTO BĘDZIN
10.06.2020 09:20 Postanowienie Nr 204/2020 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH III W SPRAWIE OBWODÓW STAŁYCH
10.06.2020 09:05 Postanowienie nr 205/2020 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH III W SPRAWIE OBWODÓW ODRĘBNYCH
09.06.2020 14:22 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Będzin miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
09.06.2020 11:41 Informacja - wpis do rejestru wyborców
09.06.2020 11:03 Informacja - udzielenie pełnomocnictwa do głosowania

poprzednia 1 2 3 następna