Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2020 12:51 U112/2020 Unieważnienie Zamówienia dotyczącego Kompleksowej profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.
02.12.2020 13:21 U122/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.: Świadczenie usług cateringowych
02.12.2020 09:57 U121/2020 Zapytanie ofertowe zamówienia - Wykonywanie usług prania i maglowania dla potrzeb pensjonariuszy schroniska dla osób bezdomnych wchodzącego w skład MOPS Będzin
01.12.2020 14:33 U112/2020 Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania ofertowego pn. Kompleksowa profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami MOPS Będzin
01.12.2020 14:31 U115/2020 Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi pn.: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób
01.12.2020 14:23 U116/2020 Zmiana treści zapytania ofertowego na zadanie pn. Świadczenie usług schronienia w postaci schroniska dla osób bezdomnych
30.11.2020 08:46 U112/2020 Zmiana treści zapytanie ofertowego na zadanie pn. Kompleksowa profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami MOPS Będzin
27.11.2020 08:51 U118/2020 Zapytanie ofertowe zamówienia - Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób, utrzymanie lokalnej instalacji systemu anynapadu, monitorowanie sygnałów w ramach lokalnych systemów alarmowych
26.11.2020 13:35 U115/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób
26.11.2020 13:31 U116/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.: Świadczenie usług schronienia w postaci schroniska dla osób bezdomnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
26.11.2020 13:25 U114/2020 Zapytanie ofertowe zamówienia na usługę pn.: Świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna