Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.02.2020 09:26 WOr.2110.21.2019 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko archiwisty w Wydziale Organizacyjnym (zadania związane z prowadzeniem archiwum zakładowego), w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
13.02.2020 11:18 WOr.2110.2.2000 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym - Wydział Księgowo-Budżetowy (zadania powiązanie z obsługą i sprawozdawczością w zakresie wydatków budżetowych projektów unijnych, sum depozytowych i inwentaryzacją majątku) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
12.02.2020 15:04 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego
03.12.2019 13:38 WOr.2110.13.2019 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko inspektora w Referacie Strategi i Inżynierii Miejskiej - zadania z zakresu inżynierii ruchu drogowego, w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
03.12.2019 08:30 DKAiO. 112.10.2019 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze Podinspektor Działu Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie
02.12.2019 13:21 WOr.2110.20.2019 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze w Wydziale Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej (zadania ujęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie), w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
02.12.2019 10:46 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej nr 6 w Będzinie przy ul. Konopnickiej 13
26.11.2019 14:37 WO.2111.3.2019 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie przy ulicy Jesionowej 11
26.11.2019 14:32 Wynik konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Będzinie przy ul. Radosnej 8a
26.11.2019 08:46 Wynik konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 16