Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.04.2021 11:58 WOr.2110.4.2021 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji (zadania z zakresu spraw elektrycznych) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
26.03.2021 11:38 MOPS.26.03.2021 Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko kierownicze urzędnicze audytor wewnętrzny ( ¼ etatu) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie.
23.03.2021 11:48 DKAiO.112.1.2021 Informacja o wyniku konkursu w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Działu Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Będzina w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie.
23.03.2021 11:32 WOr.2110.1.2021 Informacja o wyniku konkursu w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko urzędnicze w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności (zadania z zakresu dowodów osobistych) w Urzędzie Miejskim w Będzinie.
24.02.2021 12:03 WOr.2110.5.2020 Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji (zadania z zakresu instalacji sanitarnych) w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
03.02.2021 10:00 WOr.2110.17.2021 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Będzinie w Wydziale Księgowo-Budżetowym – Referat Podatków i Windykacji przy ul. 11 Listopada 20
29.01.2021 11:30 WOr.2110.15.2021 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Organizacyjnym (Kadry) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
26.01.2021 11:09 WOr.2110.14.2020 Informacja o wyniku konkursu (2) na stanowisko referenta/ podinspektora w Biurze Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
26.01.2021 11:06 WOr.2110.15.2021 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym - Biuro Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
20.01.2021 10:05 WOr.2110.5.2020 Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji (zadania z zakresu instalacji sanitarnych) w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
02.10.2020 09:47 DKAiO. 112.2.2020 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze referent w Dziale finansowo - księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 1