Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.09.2009 12:37 ZP.34111-14/09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
13.08.2009 10:59 ZP.34111-14/09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
27.07.2009 07:48 ZP.34111-14/09 Do Wykonawców 3 wyjaśnienia i zmiana treści siwz
22.07.2009 14:58 ZP.34111-14/09 Do Wykonawców 2 wyjaśnienia treści siwz
15.07.2009 10:04 ZP.34111-14/09 Do Wykonawców 1 wyjaśnienia treści siwz
08.07.2009 13:09 ZP.34111-14/09 siwz + załaczniki
08.07.2009 13:06 ZP.34111-14/09 ogłoszenie o zamówieniu