Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.02.2020 11:18 WOr.2110.2.2000 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym - Wydział Księgowo-Budżetowy (zadania powiązanie z obsługą i sprawozdawczością w zakresie wydatków budżetowych projektów unijnych, sum depozytowych i inwentaryzacją majątku) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
31.12.2019 11:06 WOr.2110.21.2019 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko archiwisty w Wydziale Organizacyjnym (zadania związane z prowadzeniem archiwum zakładowego) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
29.11.2019 07:04 Wynik konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Będzinie przy ul. Podłosie 10
08.11.2019 11:47 WOr.2110.18.2019 Informacja o wyniku konkursu stanowisko inspektora w Referacie Finansowym (stanowisko do spraw księgowania wpłat podatków i opłat), w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
08.11.2019 11:44 WOr.2110.19.2019 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym (stanowisko do spraw prowadzenia ksiąg rachunkowych), w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
08.11.2019 10:31 DKAiO. 112.9.2019 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 1
07.11.2019 11:28 DKAiO. 112.10. 2019 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej
06.11.2019 10:25 WOr.2110.20.2019 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej (zadania ujęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
31.10.2019 13:13 WOr.2110.13.2019 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko inspektora w Referacie Strategii i Inżynierii Miejskiej w Wydziale Rozwoju Miasta (zadania z zakresu inżynierii ruchu drogowego) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
31.10.2019 13:10 WOr.2110.13.2019 Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko inspektora w Referacie Strategii i Inżynierii Miejskiej w Wydziale Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
31.10.2019 13:06 WOr.2110.17.2019 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20

1 2 3 4 5 6 następna