Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2021 14:24 WOr.2110.5.2021 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze -Kierownik Referatu Finansowego w Wydziale Księgowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
01.04.2021 09:34 DKAiO.112.3.2021 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1
26.03.2021 13:56 WOr.2110.3.2021 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności (zadania z zakresu ewidencji ludności) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20.
25.03.2021 11:30 Nr.0050.89.2021 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Huberta Wagnera w Będzinie
25.03.2021 11:20 Nr 0050.88.2021 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie.
25.03.2021 08:36 Nr 0050.90.2021 Ogłaszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 13 im. Juliana Tuwima w Będzinie, ul. Stanisława Skalskiego 4
12.03.2021 12:03 WOr.2110.2.2021 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Odpadami (zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
02.03.2021 11:46 DKAiO.112.1.2021 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs na stanowisko kierownicze urzędnicze –Kierownik działu – Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Będzina w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 Listopada 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej
02.03.2021 11:42 DKAiO.112.2.2021 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs na stanowisko kierownicze urzędnicze Audytor wewnętrzny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 Listopada 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej ( ¼ etatu)
12.02.2021 12:01 WOr.2110.1.2021 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności (zadania z zakresu dowodów osobistych) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
01.02.2021 10:54 Gminny Komisarz Spisowy w Będzinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

1 2 3 4 5 6 następna