Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.08.2013 08:19 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
24.05.2012 09:28 UCHWAŁA NR XIX/212/2012 Dotacja celowa dotycząca modernizacji ogrzewania
18.05.2012 10:24 Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 2012
07.03.2012 12:47 Nr 0050.36.2012 Zatwierdzenia Regulaminu finansowania w roku 2012 demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków
14.06.2011 09:05 VIII/76/2011 Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
16.03.2011 12:34 2011 r. Zatwierdzenia Regulaminu finansowania w roku 2011 demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków
10.03.2011 09:30 Nr 0050.44.2011 Zatwierdzenia Regulaminu finansowania w roku 2011 demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków
17.01.2011 12:45 2011 Informacja dla posiadaczy azbestu
20.05.2010 14:41 Zatwierdzenia Regulaminu finansowania w roku 2010 demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków
24.02.2010 12:18 Dofinansowywanie modernizacji ogrzewania mieszkań na terenie miasta Będzina ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2010
16.02.2010 11:37 Informacja dla posiadaczy azbestu

1 2 następna