Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2018 14:20 WPFZ.271.58.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż 3 tablic informacyjnych w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie – etap I”
12.10.2018 13:09 GP.6540.005.2018 OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZINSKIEGO o wydanie opinii w sprawie wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla potrzeb budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z 3 szt, przyłączy gazu do budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Będzinie. ul. Marii Konopnickiej i ul. Stanisława Kępy
11.10.2018 12:06 DOK.DOK3.9700.14.2018.KP INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na rozbiórkę i wykonanie urządzeń wodnych na rzece Pogorii
10.10.2018 08:00 WOŚ.7021.3.11.2018 Wyniki przetargu ofertowego na sprzedaż drewna
10.10.2018 07:55 0050.408.2018 Zarządzenie nr 0050.408.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.10.2018 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin, z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
08.10.2018 13:46 WPFZ.271.56.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie, dostawa i montaż 2 tablic informacyjnych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury społecznej – Centrum Usług Społecznych w Będzinie”
02.10.2018 14:12 0050.359.2018 Zarządzenie nr 0050.359.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.08.2018 roku w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego o powierzchni 80,00 m², położonego przy ul. Małachowskiego 14 w Będzinie z przeznaczeniem na prowadzenie lombardu (lokal użytkowy po dwóch bezskutecznych przetargach)
02.10.2018 14:10 0050.358.2018 Zarządzenie nr 0050.358.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.08.2018 roku w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego o powierzchni 66,96 m², położonego przy ul. Potockiego 5 w Będzinie z przeznaczeniem na przechowanie wózków dziecięcych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (lokal użytkowy po dwóch bezskutecznych przetargach)
30.08.2018 15:29 WPSiDG.8030.21.2018 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie miasta Będzina na lata 2017 – 2019"
30.08.2018 15:28 WPSiDG.8141.11.2.2018 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas III gimnazjum oraz klas VII i VIII szkół podstawowych dotyczących substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy oraz członków ich rodzin"
12.07.2018 15:06 WOŚ.7021.3.9.2018 Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna

1 2 następna