Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.02.2020 13:25 WRM-RI.7013.11.2020 SPROSTOWANIE DO INFORMACJI Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wycinka drzew dla zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Rozkówka ”
24.02.2020 11:46 WRM-RI.7013.11.2020 INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Uporządkowanie terenu oraz wycinka drzew na terenie miasta Będzina”
21.02.2020 13:34 WRM-RSiIM.7013.3.2020 Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty "Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej"
21.02.2020 12:27 BRM.0002.XX.2020 XX Sesja Rady Miejskiej Będzina
21.02.2020 11:19 0050.50.2020 Zarządzenie Nr 0050.50.2020 w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta Będzina w roku 2020
21.02.2020 09:01 WRM-RI.7013.11.2020 INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wycinka drzew dla zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Rozkówka”.
18.02.2020 14:45 WPSiDG.8030.4.2020 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019 - 2021” - II etap.
18.02.2020 12:09 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY : Dostarczanie posiłków dla dzieci do 3 lat do Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie przy ul. Jesionowej 11
18.02.2020 09:52 WRM-RI.7013.11.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Wycinka drzew dla zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Rozkówka”
18.02.2020 09:05 WRM-RI.7013.11.2020 UNIEWAŻNIENIE Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Uporządkowanie terenu oraz wycinka drzew na terenie miasta Będzina”.
14.02.2020 10:06 IFXV.7840.7.31.2019 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.7.31.2019 z dnia 4 lutego 2020 r.

1 2 następna