Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.04.2021 09:32 0050.102.2021 Zarządzenie nr 0050.102.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.04.2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu w formie przetargów ustnych nieograniczonych.
06.04.2021 13:56 OŚ.6220.1.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 1.04.2021 r.
02.04.2021 13:41 WOŚiGK.6220.2.2021 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 02.04.2021„Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno - administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów
02.04.2021 12:54 OŚ.6220.1.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki dot. : "Budowa zespołu hal magazynowo-usługowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1046/5 w gminie Psary, obręb 0005 Grodków"
01.04.2021 11:31 WIn.7013.9.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana : „Wymiana nawierzchni na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 9 ulica Jedności 38 w Będzinie”
31.03.2021 10:45 WOŚiGK.6220.16.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.03.2021 r.
25.03.2021 13:31 Zarządzenie nr 0050.86.2021 Zarządzenie nr 0050.86.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.03.2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
25.03.2021 11:53 Zarządzenie nr 0050.85.2021 Zarządzenie nr 0050.85.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.03.2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
10.03.2021 13:05 0050.61.2021 Zarządzenie nr 0050.61.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.03.2021 roku w sprawie sprzedaży przez Gminę Będzin spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w budynku przy ul. Partyzantów 12 w Będzinie
02.03.2021 08:55 0050.57.2021 Zarządzenie nr 0050.57.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.02.2021 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
22.02.2021 12:48 WIn.7013.8.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas robót w zakresie instalacji sanitarnych

1 2 następna