Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.02.2019 07:52 RPPIX.6220.9.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
13.02.2019 14:55 WPFZ.271.1.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
11.02.2019 12:20 ROIII.6540.4.2018.AMD OBWIESZCZENIE STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIGO
11.02.2019 09:52 WRM-RI.7013.3.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Wykonanie opracowania pn.: Inwentaryzacja i audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Będzin
08.02.2019 12:57 WPSiDG.8030.4.2019 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019” w 2019 roku
08.02.2019 12:55 WPSiDG.8030.3.2019 Prezydent Miasta Będzina Ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019” w 2019 roku
08.02.2019 12:26 0050.43.2019 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU dot. wsparcia realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2019 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
07.02.2019 12:02 VI/28/2019 Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 4 Łagisza.
05.02.2019 10:57 OSś 622012015 OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron o zebranych dowodach i materialach przed wydaniem decyzji
05.02.2019 10:53 OSś.6220.1.2015 ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji
01.02.2019 09:09 0050.33.2019 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku

1 2 następna