Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2020 12:11 OSiR.DZP.230.1105.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa miejsc postojowych przy ul. Parkowej w Będzinie”.
24.09.2020 12:01 WOŚiGK.271.23.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: "Nasadzenia drzew na terenie Gminy Będzin"
24.09.2020 11:48 WPSiDG.8141.11.7.2020 Prezydent Miasta Będzina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii
24.09.2020 11:45 WPSiDG.8141.11.6.2020 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU dot. Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych dotyczących substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy”
23.09.2020 14:44 WOŚiGK.271.22.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zadania "Pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Miasta Będzina".
22.09.2020 12:47 WPSiDG.8030.15.2020 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018 - 2020” w 2020 roku
21.09.2020 15:56 WOr.271.1.19.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: „Wyposażenie nowo tworzonego Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie w ramach programu rządowego Maluch+2020-Sprzęt i artykuły przemysłowe
21.09.2020 15:44 WOr.271.1.20.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: „Wyposażenie nowo tworzonego Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie w ramach programu rządowego Maluch+2020-Sprzęt i artykuły gospodarcze.
21.09.2020 12:34 WIn.7013.18.2020 INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej”.
21.09.2020 10:36 WPSiDG.8030.14.2020 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018-2020" w 2020 roku
18.09.2020 12:32 WOŚ-RZM.6220.2.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.09.2020 r.

1 2 3 4 następna