Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2021 09:06 WPFZ.271.14.2021 Zapytanie ofertowe PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: – usługa pn.: Świadczenie usług psychologicznych w związku z realizowanym Projektem pn.: „Szansa – formy aktywnego wsparcia obszaru zrewitalizowanego”
20.07.2021 09:45 GL.ZUZ.4210.335.2021.EN Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 9.07.2021 r. dot. "wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - sześciu drenaży rozsączających, dla przydomowych oczyszczalni ścieków, dla projektowanych budynków jednorodzinnych"
20.07.2021 08:49 BZK.271.16.2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: "Dostawa i montaż syreny elektronicznej systemu alarmowania ludności o zagrożeniach"
19.07.2021 10:54 OS-1.6220.23.2021.SS Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice dot: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa Zakładu WATS Piasecki i Wspólnicy Sp. J. w Mysłowicach przy ulicy Obrzeżnej Północnej 15C"
19.07.2021 10:46 OS-I.6220.22.2021.SS Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Zabudowa zbiornika podziemnego gazu propan-butan o pojemności 50m3 na terenie Zakładu WATS Piasecki i Wspólnicy"
16.07.2021 12:27 WPFZ.271.15.2021 Zapytanie ofertowe pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizowanym projektem: „Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina”
16.07.2021 10:40 WOŚiGK.6220.7.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.07.2021 r. 603 Jaworzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBR” MBR”, realizowanego w Będzinie na działce ewidencyjnej nr 2360/6 obręb Łagisza.
16.07.2021 10:31 WOŚiGK.6220.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.07.2021 603 Jaworzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBBR” MBBR”, realizowanego w Będzinie na działce ewidencyjnej nr 2360/6 obręb Łagisza.
15.07.2021 09:42 0050.209.2021 Zarządzenie nr 0050.209.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05.07.2021 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 168,90 m² położonego przy ul. W. Szymborskiej 2 w Będzinie
14.07.2021 13:31 WOŚiGK.6220.5.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię wzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Piaski Zachodnie w Czeladzi na ulicach Francuskiej, Kościuszki, 3-go Kwietnia, Mickiewicza, Sikorskiego, Szybikowej, Harcerskiej
13.07.2021 14:26 OŚ.6220.1.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 1.07.2021 r. dot. : zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa zespołu hal magazynowo-usługowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1046/5 w gminie Psary, obręb 0005 Grodków"

1 2 3 następna