Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.02.2019 10:30 WRM.RSiIM.6733.6.2019 OBWIESZCZENIE budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Barlickiego 30, przewidziana do realizacji na części działki nr 103 k.m. 2 obręb Grodziec przy ulicy Norberta Barlickiego w Będzinie
12.02.2019 10:28 WRM.RSiIM.6733.5.2019 OBWIESZCZENIE budowa przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Barlickiego 12, przewidziana do realizacji na części działki nr 6222/3 k.m. 20 obręb Grodziec przy ulicy Norberta Barlickiego w Będzinie
12.02.2019 07:56 WRM.RSiIM.6733.2.2019 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Barlickiego 30, przewidziana do realizacji na części działki nr 103 k.m. 2 obręb Grodziec przy ulicy Norberta Barlickiego w Będzinie
12.02.2019 07:54 WRM.RSiIM.6733.1.2019 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Barlickiego 12, przewidziana do realizacji na części działek nr 6657/10 k.m. 22, nr 6222/3 k.m. 20, nr 1865 k.m. 6 obręb Grodziec przy ulicy Norberta Barlickiego w Będzinie
07.02.2019 08:35 WRM.RSiIM.6733.4.2019 Obwieszczenie oświetlenie Góry św. Doroty oraz urządzenie miejsc do odpoczynku i relaksu na Górze św. Doroty, przewidziane do realizacji na działce nr 2108, 2109 i na części działki nr 776 i nr 2107, k.m. 7 obręb Grodziec przy ulicy Chopina w Będzinie.
06.02.2019 09:05 WRM.RSiIM.6733.3.2019 Obwieszczenie budowa sieci wodociągowej, przewidziana do realizacji na działkach nr 2751/5, 6871, 6875 k.m. 10 obręb Grodziec przy ulicy Hugona Kołłątaja w Będzinie
31.01.2019 09:53 WRM.RSiIM.6733.20.2018 OBWIESZCZENIE o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia pn: Budowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku mieszkalnego na działce nr 6812/1, przy ul. Doroty w Będzinie
07.01.2019 08:56 WRM.RSiIM.6733.18.2018 OBWIESZCZENIE Odsłonięcie, a następnie konserwacja i restauracja bastejowego systemu obronnego zamku w Siewierzu, na który składają się mury obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narożne basteje oraz historyczne zejścia z tarasu do kazamat barbakanu wraz z wykonaniem kompleksowych badań, przewidziana do realizacji na działkach nr 5537, na części działek nr 5539/10, 5536 k.m.30, obręb Siewierz gmina Siewierz
03.01.2019 13:28 WRM.RSiIM.6733.2.2019 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Barlickiego 30
03.01.2019 13:25 WRM.RSiIM.6733.1.2019 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Barlickiego 12
20.12.2018 08:56 WRM.RSiIM.6733.19.2018 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z 2 szt. przyłączy gazu do budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Marii Konopnickiej

1 2 3 4 5 6 następna