Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.07.2021 15:05 Informacja o wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Będzinie w dniu 28 czerwca 2021 r.
09.07.2021 10:07 WOŚiGK.6220.1.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu przetwarzania i recyklingu gruzu budowlanego o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 w Będzinie na działkach o nr 2146/57, 2146/62, 2146/89, 2146/91, 2146/95, 2146/96, 2146/97, 2146/109, 2146/117, 2146/122 obręb Łagisza” w Będzinie.
08.07.2021 12:42 WPFZ.271.12.2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. "Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu multimedialnego do placówek oświatowych w ramach projektu pn.: „Edukacja drogą do przyszłości będzińskich uczniów”
08.07.2021 10:24 WOŚiGK.6220.7.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.07.2021 r. 603 Jaworzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBR” MBR”, realizowanego w Będzinie na działce ewidencyjnej nr 2360/6 obręb Łagisza
08.07.2021 10:10 WOŚiGK.6220.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 08.07.2021 r. 603 Jaworzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBBR”
06.07.2021 12:59 WOŚiGK.6220.3.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.07.2021 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zakład przetwarzania i odzysku złomu metali w Będzinie, planowany do realizacji na działce o nr3303/17, obręb Łagisza
06.07.2021 11:11 BZK.271.16.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE pn."Dostawa i montaż syreny elektronicznej systemu alarmowania ludności o zagrożeniach"
01.07.2021 12:24 Informacja o wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Będzin w dniu 21 czerwca 2021 r.
30.06.2021 13:16 WOŚiGK.271.43.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia – usługa: „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Będzina”
29.06.2021 14:01 WOŚiGK.6220.16.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.06.2021 r. dot. : "przedsięwzięcia pn. "Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy i eksploatacji zespołu magazynów "Centrum MLP Czeladź" w miejscowości Czeladź"
25.06.2021 12:59 WPFZ.271.12.2021 Zapytanie ofertowe PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: – dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu multimedialnego do placówek oświatowych w ramach projektu pn.: „Edukacja drogą do przyszłości będzińskich uczniów”

1 2 3 4 5 6 następna