Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.02.2020 13:23 WPSiDG.8030.1.2020 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn: "Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019 - 2021” - II etap
14.02.2020 13:55 WRM-RI.7013.11.2020 INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Uporządkowanie terenu oraz wycinka drzew na terenie miasta Będzina”.
13.02.2020 13:27 0050.40.2020 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2020 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
13.02.2020 10:39 WRM-RI.7013.8.2020 INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sporządzenie audytu efektywności energetycznej dla zadania pn.: ,,Modernizacja energetyczna budynku OSiR przy ulicy Sportowej 4 w Będzinie”.
13.02.2020 09:52 WRM-RSiIM.7013.3.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia – usługa: „Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej.”
12.02.2020 10:38 WRM-RSiIM.7013.2.2020 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA pn.: "Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej."
10.02.2020 11:10 WPSiDG.8141.11.5.2020 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
05.02.2020 12:46 WRM-RI.7013.11.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Uporządkowanie terenu oraz wycinka drzew na terenie miasta Będzina”.
04.02.2020 13:12 WPSiDG.8030.1.2020 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019 - 2021” - II etap
03.02.2020 13:45 WRM.RSiIM.271.1.2020 Informacja dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.:,,Wycena nieruchomości gruntowych dla ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości lub jej obniżenia w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą".
03.02.2020 13:20 0050.33.2020 Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2020 roku

1 2 3 4 5 6 następna