Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.03.2021 16:17 WOŚ-RZM.6220.10.2019 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.03.2021
26.03.2021 15:59 WOŚ-RZM.6220.10.2019 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.03.2021
26.03.2021 14:15 WOŚiGK.6220.1.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina NR WOŚiGK620.1.2020
24.03.2021 13:34 PRT.401.1.2021.MG.67 Informacja o udostepnieniu do publicznej wiadomości Planu Transportowego GZM
24.03.2021 13:17 Nr WŚL.606.0001.2020 Obwieszczenie Starosty Będzińskiego NR WŚiL.606.0001.2020
19.03.2021 13:42 BRM.0002.XXXII.2021 XXXII Sesja Rady Miejskiej Będzina
19.03.2021 13:00 Zarządzenie nr 0050.77.2021 Zarządzenie Nr 0050.77.2021 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.03.2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury fizycznej w 2021 roku.
19.03.2021 11:22 WIn.7013.10.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przeprowadzenie analizy energetycznej zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 10.03.2021 r.
18.03.2021 08:27 Zarządzenie Nr 0050.75.2021 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2021 roku.
17.03.2021 12:03 WIn.7013.1.2021 Informacja o wyborze klejnej najkorzystniejszej oferty w związku z nieprzystąpieniem do umowy wybranego wykonawcy.
15.03.2021 13:26 WOŚiGK.6220.2.2021 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15.03.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno- administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Będzinie

1 2 3 4 5 6 następna