Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.02.2019 12:57 WPSiDG.8030.4.2019 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019” w 2019 roku
08.02.2019 12:55 WPSiDG.8030.3.2019 Prezydent Miasta Będzina Ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019” w 2019 roku
08.02.2019 12:43 WPSiDG.8141.11.1.2019 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
08.02.2019 09:41 WPFZ.271.1.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: usługa pn.: Drukowanie i dostawa do Urzędu Miejskiego w Będzinie plakatów, ulotek oraz billboardów do projektu grantowego „Będzińska Akademia Umiejętności Cyfrowych”
07.02.2019 09:21 OKREŚLENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
01.02.2019 09:03 WRM-RSIiM.271.2.2019 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ulicy Wisławy Szymborskiej i Filtrowej w Będzinie – budżet obywatelski”
31.01.2019 09:47 WPSiDG.8141.11.1.2019 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2019 rok pn: „Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu wspólnej pisemnej opinii przez parę biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”
30.01.2019 10:48 WOŚ.271.27.2018 PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Dostawa systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 2 czujników wraz z montażem
29.01.2019 10:02 ZAWIADOMIENIE Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
25.01.2019 10:26 BRM.0002.VII.2019 VII sesja Rady Miejskiej Będzina
25.01.2019 10:19 BRM.0002.VI.2019 VI sesja Rady Miejskiej Będzina

1 2 3 4 5 6 następna