Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2020 09:28 WPSiDG.8141.11.6.2020 Prezydent Miasta Będzina ogłasza otwarty konkurs pn. "Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych dotyczących substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy"
10.09.2020 15:00 WO.271.21.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dostawa pn.: Wyposażenie nowo tworzonego Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie w ramach programu rządowego Maluch+2020 Materiały biurowe, pomoce dydaktyczne i inne wyposażenie
10.09.2020 14:43 BZK.271.10.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo – tnącego wraz z montażem na pojeździe marki Star 266 ”
10.09.2020 13:36 WIn.7013.18.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej”.
08.09.2020 14:09 Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na wykonanie profilu sejsmicznego 2D Sosnowiec – Starcza
31.07.2020 11:08 2402-SEE.711.R.827.2020.AK OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
05.08.2020 11:00 Obwieszczenie Ministerstwa Środowiska z dnia 03.08.2020r. o wszczęciu postępowania z wniosku Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych na wykonanie profilu sejsmicznego 2D Sosnowiec – Starcza”
10.09.2020 09:36 WPSiDG.8030.14.2020 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018 - 2020” w 2020 roku
31.07.2020 13:37 RGO.0007.3.2020 Ogłoszenie wyników konsultacji w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/185/2020 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
09.09.2020 12:44 WPSiDG.8030.13.2020 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018-2020 "
31.08.2020 14:58 BZK.271.10.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo-tnącego wraz z montażem na pojeździe marki Star 266.

1 2 3 4 5 6 następna