Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.06.2019 09:47 WRM-RI.7013.20.2019 INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na usługę pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sporządzenie audytu efektywności energetycznej dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 przy ulicy Traugutta 1a w Będzinie”.
07.06.2019 10:51 WRM-RI.7013.19.2019 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na robotę budowlaną pn.: „Budowa ogrodzenia placu zabaw na Bulwarach Czarnej Przemszy w Będzinie”
07.06.2019 08:14 BRM.0002.XII.2019 XII Sesja Rady Miejskiej Będzina
06.06.2019 11:51 WRM-RI.7013.11.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas robót mostowych, w ramach zadania „Zagospodarowanie bulwarów Czarnej Przemszy– etap II, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”
06.06.2019 11:03 WRM-RI.7013.17.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie – zadanie realizowane w związku z budżetem obywatelskim w Będzinie na rok 2019”
03.06.2019 16:25 Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
03.06.2019 12:03 WRM-RSiIM.7013.1.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Naprawa zdewastowanego modułu stacji ładowania pojazdów elektrycznych
03.06.2019 09:23 BZK.271.9.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa pn.: „ Inwestycje remontowo – modernizacyjne oraz zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Łagisza”
31.05.2019 12:27 WRM-RI.7013.17.2019 INFORMACJA Dotyczy ogłoszenia na robotę budowlaną pn.: „Budowa boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie – zadanie realizowane w związku z budżetem obywatelskim w Będzinie na rok 2019”
31.05.2019 12:25 WRM-RI.7013.16.2019 INFORMACJA dot. usługi pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa centrum przesiadkowego w Będzinie wraz z drugim etapem rozwoju komunikacji rowerowej”
29.05.2019 10:54 WGK-ROŚ.6220.1.49.2018.MC OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1 2 3 4 5 6 następna