Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2018 09:18 GL.ZUZ.2421.588.2018.AB.9151 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odwadnianie przez Pompownię „Grodziec", wyrobisk górniczych zlikwidowanej kopalni „Grodziec” oraz odprowadzanie wód kopalnianych z odwadniania wyrobisk górniczych do potoku Wielonka
28.11.2018 14:42 BRM.0002.II.2018 II sesja Rady Miejskiej Będzina
26.11.2018 14:43 WO.271.1.60.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa pn.: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z native speaker'em w języku angielskim w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”
23.11.2018 10:11 GLZUZ.2.421.856.2018.BD/8966 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
23.11.2018 10:07 GL.ZUZ.2.421.813.2018.BD/8963 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
21.11.2018 09:03 I sesja Rady Miejskiej Będzina
20.11.2018 12:14 GL.ZUZ.2.421.815.2018.BD/8957 ZAWlADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
20.11.2018 12:07 GL.ZUZ.2.421.814.2018.BD/8954 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
20.11.2018 12:02 GL.ZUZ.2.421.812.2018.BD/8962 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
20.11.2018 11:52 GL.ZUZ.2.421.811.2018.BD/8959 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
19.11.2018 10:31 BK-RM,6220.8.26.2017 POSTANOWIENIE BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Magazyn surowców energetycznych w postaci węgla z funkcją sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz linią do produkcji paliw kwalifikowanych i linia do pakowania węgla w Będzinie"

1 2 3 4 5 6 następna