Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2016 12:12 BZP.271.10.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I, III i IV zamówienia
03.10.2016 16:09 BZP.271.10.2016 Unieważnienie części II i V zamówienia
03.10.2016 10:58 BZP.271.10.2016 Informacja z otwarcia ofert
23.09.2016 13:02 BZP.271.10.2016 Do Wykonawców 1
23.09.2016 12:59 BZP.271.10.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
21.09.2016 09:08 BZP.271.10.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
19.09.2016 11:43 BZP.271.10.2016 SIWZ wraz z załącznikami
19.09.2016 11:41 BZP.271.10.2016 Ogłoszenie o zamówieniu