Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2018 09:45 BZP.271.2.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
02.02.2018 13:52 BZP.271.2.2018 Informacja z otwarcia ofert
17.01.2018 13:11 BZP.271.2.2018 SIWZ wraz z załącznikami
17.01.2018 13:08 BZP.271.2.2018 Ogłoszenie o zamówieniu