Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.07.2018 11:33 BZP.271.22.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
19.07.2018 13:42 BZP.271.22.2018 Informacja z otwarcia ofert
04.07.2018 15:02 BZP.271.22.2018 Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)
04.07.2018 14:50 BZP.271.22.2018 SIWZ wraz z załącznikami
04.07.2018 14:47 BZP.271.22.2018 Ogłoszenie o zamówieniu