Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2020 11:06 WOŚ-RZM.6220.1.10.2019 Postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
13.01.2020 09:47 WOŚ.6131.1.105.2019 Decyzja na usunięcie drzewa
10.01.2020 13:42 WOŚ-RZM.6220.12.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
07.01.2020 12:41 WOŚ.6220.1.17.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
07.01.2020 12:39 WOŚ-RZM.6220.2.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
18.12.2019 10:14 WOŚ.6131.1.54.2019 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Będzinie przy ul. Kołłątaja
13.12.2019 13:34 WOŚ-RZM.6220.3.2019 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przez MLP Czeladź Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 3 Maja 8 w Pruszkowie przedsięwzięcia pn. „Zmiana uwarunkowań środowiskowych dotyczących budowy i eksploatacji zespołu magazynów "Centrum MLP Czeladź w miejscowości Czeladź na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 80 i 81 k.m. 9, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Miasta Czeladź dnia 8 września 2016 r. (BK-RM.6220.3.2016)
06.12.2019 08:11 WOŚ-RZM.6131.1.106.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew / krzewów
05.12.2019 12:16 WOŚ.6131.1.105.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew / krzewów.
02.12.2019 12:53 WOŚ.6131.1.84.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew / krzewów.
29.11.2019 13:31 WOŚ-RZM.6131.1.81.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a

1 2 3 4 5 6 następna