Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.08.2018 15:07 BZP.271.21.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
31.07.2018 13:16 BZP.271.21.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
18.07.2018 14:49 BZP.271.21.2018 Informacja z otwarcia ofert
06.07.2018 13:06 BZP.271.21.2018 Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)
06.07.2018 13:03 BZP.271.21.2018 SIWZ wraz z załącznikami
06.07.2018 13:01 BZP.271.21.2018 Ogłoszenie o zamówieniu