Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.02.2019 12:18 BZP.271.34.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
22.01.2019 15:21 BZP.271.34.2018 Informacja z otwarcia ofert
21.01.2019 13:16 BZP.271.34.2018 Do Wykonawców 3
18.01.2019 13:17 BZP.271.34.2018 Do Wykonawców 2
16.01.2019 14:30 BZP.271.34.2018 Do Wykonawców 1
09.01.2019 10:25 BZP.271.34.2018 Informacja dotycząca przeprowadzenia wizji lokalnej
03.01.2019 14:12 BZP.271.34.2018 SIWZ + załączniki
03.01.2019 14:09 BZP.271.34.2018 Ogłoszenie o zamówieniu