Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.02.2019 15:09 BZP.271.31.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
25.01.2019 13:28 BZP.271.32.2018 Informacja z otwarcia ofert
21.01.2019 14:38 BZP.271.32.2018 Do Wykonawców 3
21.01.2019 14:37 BZP.271.32.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
18.01.2019 11:58 BZP.271.32.2018 Do Wykonawców 2
16.01.2019 09:22 BZP.271.32.2018 Do Wykonawców 1
07.01.2019 16:32 BZP.271.32.2018 SIWZ wraz z załącznikami
07.01.2019 16:30 BZP.271.32.2018 Ogłoszenie o zamówieniu