Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2019 15:11 BZP.271.21.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.11.2019 16:44 BZP.271.21.2019 Informacja z otwarcia ofert
24.10.2019 14:09 BZP.271.21.2019 SIWZ +załączniki
24.10.2019 14:06 BZP.271.21.2019 Ogłoszenie o zamówieniu