Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.01.2020 08:58 BZP.271.23.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
14.01.2020 08:05 BZP.271.23.2019 Informacja z otwarcia ofert
08.01.2020 12:38 BZP.271.23.2019 Do Wykonawców 2
07.01.2020 12:47 BZP.271.23.2019 Do Wykonawców 1
02.01.2020 15:25 BZP.271.23.2019 SIWZ + załączniki
02.01.2020 15:20 BZP.271.23.2019 Ogłoszenie o zamówieniu