Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.03.2020 12:53 BZP.271.8.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.03.2020 14:52 BZP.271.8.2020 Informacja z otwarcia ofert
17.02.2020 16:25 BZP.271.8.2020 SIWZ +załączniki
17.02.2020 16:23 BZP.271.8.2020 Ogłoszenie o zamówieniu