Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.03.2020 12:55 BZP.271.9.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.03.2020 14:58 BZP.271.9.2020 Informacja z otwarcia ofert
17.02.2020 16:31 BZP.271.9.2020 SIWZ +załączniki
17.02.2020 16:29 BZP.271.9.2020 Ogłoszenie o zamówieniu