Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.06.2020 12:04 BZP.271.19.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
03.06.2020 12:42 BZP.271.19.2020 Informacja z otwarcia ofert
20.05.2020 14:29 BZP.271.19.2020 SIWZ + załączniki
20.05.2020 14:26 BZP.271.19.2020 Ogłoszenie o zamówieniu